ZLE ZACHOWANIE SIE JEDNA Z GLÓWNYCH PRZESZKÓD W NAUCZANIU

ZŁE ZACHOWANIE SIĘ JEDNĄ Z GŁÓWNYCH PRZESZKÓD W NAUCZANIU. Jednym z głównych źródeł frustracji w nauczaniu jest dziecko, które źle się zachowuje. Dziecko takie może wciąż przerywać lekcje jakimiś wyskokami, może nic nie robić – nawet wyznaczonego mu zadania, może kraść, może nie umieć czytać, zwykle w każdej klasie znajduje się jedno czy kilkoro dzieci, których zachowanie wydaje się być nastawione na to, by drażnić nauczyciela i niweczyć jego najlepsze wysiłki. Chociaż nauczyciele najczęściej myślą o takim zachowaniu się jako o czymś, co zakłóca lub psuje normalną pracę klasy, istnieje poza tym wiele innych jego forom i odmian. W najszerszym znaczeniu zachowanie, o którym mówimy, polega na takim postępowaniu, które stwarza trudności (zakłóca właściwe funkcjonowanie dziecka, a często i zespołu klasowego) albo też ujawnia istnienie trudności (wskazuje na to, że dziecko lub zespół nie funkcjonuje właściwie). Stąd określe nie „złe zachowanie się ” można dać przy tak ważnych symptomatach, jak „stałe wyzywające zachowanie się wobec nauczycieli i przełożonych”, „skrajna nieśmiałość”, „nadmierne marzycielstwo”, „oszukiwanie na klasówkach” lub „chroniczna depresja i niezadowolenie”. Wychowawca-psycholog zajmuje się takimi symptomami nie tylko dlatego, że przeszkadzają w nauce pojedynczemu uczniowi i klasie, ale także ponieważ może wskazują one na istnienie poważnych trudności przystosowania się emocjonalnego. Złe zachowanie się ucznia omawia m. in. praca Harlana H. Lewisa, który przeprowadził badanie 20 dzieci ze szkół podstawowych. [hasła pokrewne: olej lniany, olejek makadamia, kwas hialuronowy ]

Grupa, której czlonkowie moga sie efektywnie porozumiewac ze soba, ujawnia cechy silnej zwartosci i morale

Grupa, której członkowie mogą się efektywnie porozumiewać ze sobą, ujawnia cechy silnej zwartości i morale. Jednym z czynników, zagrażających dobremu klimatowi, zespołowemu w klasie, jest nadmierne podkreślanie współzawodnictwa, które tak dominuje w szkołach. Efektywność grupy charakteryzuje się tym, że zdolna jest rozwinąć umiejętność współdziałania wśród swych członków i utrzymywać współzawodnictwo na naj niższym stopniu. Inną destrukcyjną silą są uprzedzenia. Wywołują one wrogość i niepokój, które z kolei przeszkadzają należytej nauce w klasie i gładkiemu, funkcjonowaniu zespołu, Uprzedzenie jest to taka forma postępowania, której dzieci uczą się od starszych i która krzewi się na skutek braku, porozumienia i wskutek frustracji. Wysiłki w kierunku wyeliminowania lub zmniejszenia uprzedzeń przez to, co się nazywa „wychowaniem między zespołowym”, pomagają dzieciom w rozwinięciu lepszego zrozumienia i akceptacji siebie sa mych i innych. Zdrowie psychiczne a zachowanie się sprawiające trudności wychowawcze. Chociaż jesteśmy skłonni ostro występować przeciw wypadkom dokuczania, możemy o wiele skuteczniej zaradzić im, jeżeli rozumiemy ich przyczyny. [hasła pokrewne: olejek arganowy, kwas hialuronowy, Laserowe usuwanie blizn ]