Te dzieci, które nie sa przyjmowane do tych grup, bywaja zwykle gorzej dostosowane, zarówno uczuciowo, jak i w zakresie nauki

Te dzieci, które nie są przyjmowane do tych grup, bywają zwykle gorzej dostosowane, zarówno uczuciowo, jak i w zakresie nauki. W ciągu okresu młodzieńczego grupa rówieśników nabiera jeszcze większej wagi, decydując często bezwzględnie – o postawie i zachowaniu się jej członków. Jednym z najskuteczniejszych sposobów prowadzenia badania nad zespołem klasowym jest użycie socjogramów, które są wykresem obrazującym strukturę uznania i odrzucenia przez dzieci wobec siebie wzajemnie. Grupy rozwijają wśród swych członków poczucie tożsamości ustalając normy postępowania. Czasami te normy zachęcają lub pozwalają -na zachowanie się przeciwne wzorcom ludzi dorosłych. Stąd jest rzeczą zrozumiałą, dlaczego nauczyciele i rodzice mogą mieć wątpliwości, co do tego, czy pożądane są zespoły dziecięce. Jednakże potrzeby, które wiążą, dzieci w zespoły, są naturalne i silne i rozsądniej jest współdziałać z tymi potrzebami, niż im przeciwdzia łać. Nauczyciele mogą pomóc w rozwoju odpowiedniego i zadowalającego klimatu emocjonalnego w swych klasach, tworząc kanały kontaktów między dzieckiem i nauczycielem oraz popierając lepsze kontakty między dziećmi. [podobne: kwas hialuronowy, mezoterapia igłowa, olejek arganowy do włosów ]

Potrzeba porozumiewania sie z innymi jest potrzeba podstawowa

Potrzeba porozumiewania się z innymi jest potrzebą podstawową. Bez jakiegoś •rodzaju pozytywnego kontaktu z innymi ludźmi jesteśmy „nikim”. Zależymy od innych nie tylko pod względem rozwoju naszego własnego pojęcia o sobie – „kim” jesteśmy, ale także ze względu na zaspokajanie większości naszych podstawowych potrzeb. Z początku potrzeby te pomaga zaspokajać grupa rodzinna, ale w miarę jak dzieci rosną i rozwijają się poprzez różne stadia dojrzałości – uniezależniają się coraz bardziej od rodziny a coraz bardziej przywiązują do osób spoza rodziny, szczególnie do swych kolegów czy rówieśników. Często trudno ludziom dorosłym przyjąć to przesunięcie zależności, ponieważ to krzyżuje pewną ich własną potrzebę kontrolowania i kierowania dziećmi. Stosunek dziecka do jego rówieśników przechodzi przez kilka dość wyraźnych stadiów, które można zaobserwować, np. w typach jego, zabaw. Przedszkolaki są zazwyczaj wysoce indywidualistycz ne prawdziwie Silne przywiązanie do grup rówieśników nie pojawia się zwykle przed okresem średniego wieku szkolnego. To przywiązanie przybiera pospolicie postać najpierw układu „najlepszego przyjaciela”, a potem rozkwita i odnosi się do większej grupy przyjaźni. Stopień, w jakim dzieci potrafią przyłączać się do grup przyjacielskich, jest z grubsza miarą ich dojrzałości psychicznej. [hasła pokrewne: mezoterapia igłowa, olejek arganowy, olej moringa ]