Cztery procent dzieci wykazywalo wystarczajaco powazne trudnosci emocjonalnego czy spolecznego przystosowania sie, by zaniepokoic nauczycieli

Cztery procent dzieci wykazywało wystarczająco poważne trudności emocjonalnego czy społecznego przystosowania się, by zaniepokoić nauczycieli. Oznaczałoby to 1-2 dzieci w każdej klasie. Inna praca, stosująca inne kryteria, została wykonana przez Norę Clancy i Faith Snutter. Przekonały się one, że 11% dzieci szkół podstawowych w powiecie Santa Barbara można było określić, jako emocjonalnie niezrównoważone. Istniała duża rozpiętość pomiędzy szkołami, jedne podawały w sprawozdaniach 5%, inne aż 35%. Ponieważ liczby w tych dwóch pracach niezupełnie się zgadzają, możemy zastanawiać się, jaki jest prawdziwy procent nieprzystosowanych. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, obie liczby są poprawne, a każda odzwierciedla odmienny stopień zakłócenia (niezrównoważenia). Autorki obu prac wyciągnęły dość podobne wnioski. Lewis uważał, że jego dane ujawniały potrzebę wprowadzenia poradni dla kierowania dziećmi i zatrudnienia w tych pora dniach dodatkowego personelu, ale teraz bardziej palącą i praktyczną sprawą jest rozszerzenie szkolenia nauczycieli w zakresie higieny psychicznej i umiejętności rozumienia samych siebie. To zapobiegnie nieprzystosowaniu się i umożliwi nauczycielom poradzenie sobie ze złym zachowaniem się dzieci bez pomocy innych. Clancy i Smitter zdawały sobie sprawę z tego, że ich dane wskazują na konieczność przyjścia z pomocą nauczycielom w lepszym rozumieniu przez nich przyczyn postępowania i czynników związanych z zakłóceniem emocjonalnym. [podobne: gynalgin bez recepty, agroma kielce, achalazja przełyku ]

Powiązane tematy z artykułem: achalazja przełyku agroma kielce gynalgin bez recepty