Dzieci, które wytwarzaja uprzedzenia, nie sa tez wolne od skutków swego uprzedzenia

Dzieci, które wytwarzają uprzedzenia, nie są też wolne od skutków swego uprzedzenia. Jeżeli uwaga i energia dziecka jest skierowana na wytwarzanie i okazywanie wrogości wobec dzieci z innych grup i jeżeli jego poglądy na życie są tak sztywne, z góry przesądzone, to jest bardzo wątpliwe, czy dziecko może poświęcić swe najlepsze talenty i energię osiągnięciu takich szerszych celów wychowania, jak rozumienie siebie i innych, nauczenie się samodzielnego myślenia, rozwijanie stosunków współdziałania z innymi i tworzenie systemu wartości demokratycznych. Ponieważ uprzedzenia w różny sposób przeszkadzają i zmniejszają możliwości efektywnego uczenia się, trudno zrozumieć, jak szkoły mogą ignorować tę groźbę. Praca Marwna D. Solomona wskazuje niektóre związki między uprzedzeniami i trudnościami w nauce. Stwierdził on istnienie korelacji pomiędzy trzema czynnikami: uprzedzeniem, sztywnością myślenia i niezdolnością użycia metody naukowej w traktowaniu nieznanych problemów naukowych. Innymi słowy, te osoby, które były najbardziej sztywne w swym myśleniu, bywały najczęściej najbardziej uprzedzone i najmniej zdolne do stosowania metod naukowych do rozwiązywania problemów. Według Salomona: Jednostki sztywne zdawały się wykazywać niezdolność wyjętą poza czysto faktograficzną informację, otrzymaną podczas prób rozwiązania problemu. Reagują one w oparciu o każdy poszczególny fakt z osobna. [więcej w: tygodnik siedlecki kronika policyjna, infectoscab cena, ciphin ]

Powiązane tematy z artykułem: ciphin infectoscab cena tygodnik siedlecki kronika policyjna