Grupa, której czlonkowie moga sie efektywnie porozumiewac ze soba, ujawnia cechy silnej zwartosci i morale

Grupa, której członkowie mogą się efektywnie porozumiewać ze sobą, ujawnia cechy silnej zwartości i morale. Jednym z czynników, zagrażających dobremu klimatowi, zespołowemu w klasie, jest nadmierne podkreślanie współzawodnictwa, które tak dominuje w szkołach. Efektywność grupy charakteryzuje się tym, że zdolna jest rozwinąć umiejętność współdziałania wśród swych członków i utrzymywać współzawodnictwo na naj niższym stopniu. Inną destrukcyjną silą są uprzedzenia. Wywołują one wrogość i niepokój, które z kolei przeszkadzają należytej nauce w klasie i gładkiemu, funkcjonowaniu zespołu, Uprzedzenie jest to taka forma postępowania, której dzieci uczą się od starszych i która krzewi się na skutek braku, porozumienia i wskutek frustracji. Wysiłki w kierunku wyeliminowania lub zmniejszenia uprzedzeń przez to, co się nazywa wychowaniem między zespołowym, pomagają dzieciom w rozwinięciu lepszego zrozumienia i akceptacji siebie sa mych i innych. Zdrowie psychiczne a zachowanie się sprawiające trudności wychowawcze. Chociaż jesteśmy skłonni ostro występować przeciw wypadkom dokuczania, możemy o wiele skuteczniej zaradzić im, jeżeli rozumiemy ich przyczyny. [hasła pokrewne: zespół cieśni nadgarstka icd 10, zespół opuszkowy, infectoscab cena ]

Powiązane tematy z artykułem: infectoscab cena zespół cieśni nadgarstka icd 10 zespół opuszkowy