Inna trudnoscia jest to, ze nie mozemy realistycznie dokonac ostrych i okreslonych rozróznien pomiedzy „dziecmi trudnymi” a „normalnymi”

Inną trudnością jest to, że nie możemy realistycznie dokonać ostrych i określonych rozróżnień pomiędzy dziećmi trudnymi a normalnymi. Różnice między danymi statystycznymi, podanymi przez Lewisa z jednej strony Clancy i Smitter z drugiej wskazują na tę trudność. Pewna praca Jean Walker Macfarlane wykazywała, że dzieci w wieku przedszkolnym zazwyczaj wykazują jakiegoś rodzaju trudności wychowawcze. Stwierdzono następujące trudności u badanych 252 dzieci w wieku lat pięciu: kłamstwo – 25%, ssanie palca – 18%, lęki – 50%, wybuchy złości – 46%, samogwałt – 6% i zakłócenia mowy – 22%. Przeciętna liczba symptomów zachowania się tego rodzaju w ciągu lat przedszkolnych wahała się od 4-6 na każde dziecko. Jeżeli trudnym dzieckiem jest dziecko mające trudności, w takim razie wszystkie dzieci sklasyfikowalibyśmy, jako dzieci trudne, ponieważ każde z nich ma taką czy inną trudność. Wszyscy, i dzieci i dorośli, zdradzamy pewne symptomy p atologiczne: w pewien sposób jesteśmy wszyscy psychicznie niedojrzali lub niezrównoważeni. Jednakże niektóre jednostki, mające więcej trudności i objawiające więcej symptomów niż inne, zazwyczaj powodują większe trudności dla siebie i dla innych. Przystosowanie psychiczne, podobnie jak inne ludzkie- cechy, różni się nie tylko stopniem, ale zmienia się zależnie od sytuacji. Uczennica niższych klas licealnych może otrzymywać dobre oceny i być popularna wśród swych koleżanek, ale może ujawnić zły stan nerwów za każdym razem, kiedy ma zdawać egzamin. Inna dziewczynka jest może na ogół szczęśliwa i dobrze przystosowana, ale będzie ogryzać paznokcie. Albo uczeń klasy czwartej może być wzorowym uczniem, ale ma skłonności do tyranizowania mniejszych dzieci. [patrz też: nfz kielce kolejka do sanatorium, agroma kielce, tygodnik siedlecki kronika policyjna ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma kielce nfz kielce kolejka do sanatorium tygodnik siedlecki kronika policyjna