Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem ad 7

Zarówno pierwszorzędowy wynik (długość pobytu w szpitalu), jak i wynik uboczny (kontrola glikemii określona na podstawie poziomu glukozy) w próbie podawania insuliny zostały ustalone z elementów danych strukturalnych w dokumentacji medycznej, z wykorzystaniem w pełni zautomatyzowanych procedur. Zatem, aby uniknąć dodatkowej złożoności i kosztu wyniku wyniku poza EHR, planujący badania muszą zrównoważyć znaczenie kliniczne z techniczną wykonalnością i kosztami. Opiekunowie mają trzy główne role w badaniach osadzonych: muszą być zaangażowani jako aktywni partnerzy w określaniu celów badań, muszą zgodzić się na randomizację dla każdego pacjenta i muszą zgodzić się na dostarczenie leczenia zgodnie z protokołem. Jednak nie należy ich uważać za zaangażowanych w badania z punktu widzenia regulacji z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, wprowadzone w ten sposób obciążenie regulacyjne hamuje rekrutację uczestników klinicysty, z niewielkim lub zerowym wpływem na bezpieczeństwo pacjentów lub jakość badania w badaniach osadzonych. Co ważniejsze, zwolennicy i sponsorzy osadzonego badania muszą dążyć do utrzymania niezależności klinicysty jako obrońcy pacjenta i ostatecznego strażnika przed niewłaściwym włączeniem do osadzonego procesu. Niezależność usługodawców zostanie wzmocniona wyraźnym przypomnieniem, że klinicysta zajmuje się ochroną i leczeniem pacjenta, a nie prowadzeniem badań.
Określenie ostatecznej kwalifikowalności pacjenta i zalecenie włączenia do badania przez klinicznych dostawców opieki – cecha każdego z czterech przedstawionych badań – tworzy kompromis. Różnice w opiniach klinicystów (które nie są rygorystycznie ograniczane protokołem rekrutacji, który został wdrożony przez przeszkolony personel badawczy) skutkują mieszanką pacjentów, przefiltrowaną dla równowagi przez praktyków, a nie przez głównych badaczy, którzy postępują zgodnie z instrukcjami projektantów testów. Heterogeniczność wprowadzona przez złagodzenie rygoru kryteriów włączenia prowadzi do nieprecyzyjnej specyfikacji biologicznej populacji referencyjnej, ale wyniki mogą być bardziej pouczające dla praktyk systemu opieki zdrowotnej.
Dyskusja
Cele randomizowanych badań porównawczych skuteczności można zrealizować poprzez integrację randomizowanego przypisywania leczenia w ramach zwykłego ekosystemu opieki oraz poprzez zbieranie danych wyjściowych i wyników za pomocą tradycyjnych metod badań obserwacyjnych (tj. Od EHR pacjenta, a nie od konkretnej wizyty-badania formularze). W związku z tym ograniczenia tych badań w punkcie opieki są dziedziczone z podłoża obserwacyjnego; Badania prowadzone w ten sposób nie są tradycyjnymi, pragmatycznymi studiami o pełnej mocy, pozbawionymi techniki, ale raczej powinny być uznane za obserwacyjne badania porównawcze skuteczności, które są wzmacniane przez randomizację.
Metoda punkt opieki najlepiej nadaje się do interwencji, które są powszechnie stosowane i które dotyczą zarówno niepewności wśród klinicystów, jak i silnej chęci zbadania skuteczności porównawczej, która ma dobrze opisane profile toksyczności (pozwalające na monitorowanie oparte na ryzyku praktyka kliniczna) i znajdują się tam, gdzie można przeprowadzać badania z minimalnym zaburzeniem ekosystemu opieki klinicznej
[przypisy: zespół cieśni nadgarstka icd 10, xerima mielec, tegoryjec dwunastnicy ]

Powiązane tematy z artykułem: tegoryjec dwunastnicy xerima mielec zespół cieśni nadgarstka icd 10