Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem ad

W przypadku każdej próby badamy wpływ badań na kwalifikowalność i rekrutację pacjentów, na obserwację pacjentów pod kątem wyników i monitorowania bezpieczeństwa, a także na kwestie regulacyjne i kwestie zarządzania, które podnosi (tabela 2). Przykłady pokazują również różne wyzwania, z jakimi wiąże się próba włączenia badań do praktyki, która rozpoczyna się od podejścia badawczego i ma na celu odwzorowanie operacji badawczych na kontekst kliniczny, w porównaniu z praktyką, która zaczyna się od podejścia do poprawy jakości. i pożycza siłę od metod badawczych. Wybraliśmy te przykłady przypadków, ponieważ stanowią one krytyczne podejście do integracji badań. Niniejsza opinia nie stanowi kompleksowego przeglądu wszystkich takich metod badawczych. Przykładowe winiety
Chlorhexidine Bathing Trial
Ta próba jest przykładem pierwszej poprawy jakości , prowadzącej do generalizacji wyników badań. Noto i in. zastosowali randomizowaną próbę krzyżową, aby porównać codzienne kąpiele z użyciem impregnowanych chlorheksydyną ściereczek z codziennym kąpielem przy użyciu ściereczek nieantybakteryjnych w odniesieniu do częstości występowania infekcji wśród pacjentów krytycznie chorych.1 Każde leczenie było wykonywane przez 10 tygodni Okres kąpieli i po 2-tygodniowym okresie wymywania, naprzemienne kąpiele były wykonywane przez 10 tygodni. Każda jednostka intensywnej opieki medycznej (ICU) trzykrotnie przewinęła się między zadaniami podczas kąpieli.
Pacjenci, którzy zostali przyjęci na oddział intensywnej terapii w okresie kąpieli, zostali włączeni, chyba że mieli znaną alergię na chloroheksydynę lub zostali przyjęci z oparzeniami, martwicą toksyczno-rozpływną naskórka lub zespołem Stevensa-Johnsona lub gdyby lekarz prowadzący poczuł, że kąpiel nie jest bezpieczna. Autorzy poinformowali, że badanie zostało pomyślane jako instytucjonalny projekt poprawy jakości i zostało zweryfikowane jako takie przez instytucjonalną komisję odwoławczą, która zatwierdziła zrzeczenie się świadomej zgody. Po zakończeniu rejestracji pacjentów, ale przed analizą danych, autorzy zgłosili, że możliwe jest zainteresowanie zewnętrzne wynikami, co spowodowało, że potraktowali to jako badanie naukowe od tego momentu.
Testy Retropro i eLung
Te dwie próby, jedna dotycząca statyn i druga dotycząca antybiotyków, pokazują wyzwania związane z próbą wykorzystania pełnego zakresu standardowych metod badawczych w kontekście klinicznym. Dwie próby2 miały na celu zbadanie wykonalności włączenia randomizowanych, porównawczych badań skuteczności na poziomie pacjenta do praktyki lekarzy ogólnych w Wielkiej Brytanii, z wykorzystaniem systemu opartego na EHR z biura klinicysty. Metody jakościowe i ilościowe wykorzystano do zbadania wpływu integracji badawczej na pacjentów i usługodawców oraz do oceny jakości danych i przebiegu badań. W obu badaniach przypisanie leczenia ujawniono dopiero po randomizacji. Lekarze rodzinni weryfikowali uprawnienia i uzyskali świadomą zgodę od pacjentów, uzyskując dostęp do witryny internetowej w celu zarejestrowania obu danych i uzyskania losowego przydziału.
Retropro porównał symwastatynę z atorwastatyną u pacjentów w wieku powyżej 40 lat, u których ryzyko chorób układu krążenia było większe niż 20% w ciągu 10 lat; badanie wykluczało pacjentów, u których w przeszłości stosowano statyny lub rozpoznano chorobę sercowo-naczyniową lub chorobę wątroby
[patrz też: nfz kielce kolejka do sanatorium, agroma kielce, tygodnik siedlecki kronika policyjna ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma kielce nfz kielce kolejka do sanatorium tygodnik siedlecki kronika policyjna