Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem czesc 4

Pielęgniarki były bardziej komfortowe niż lekarze w kwestii uzyskania świadomej zgody podczas konsultacji. Lekarze, częściej niż pielęgniarki, uważali, że mogą pomóc zachęty finansowe dla uczestniczących pracowników służby zdrowia. Lekarze wskazali również, że niepewność kliniczna pomogłaby zmotywować udział dostawców. Obie grupy dostawców uważały, że relacja lekarz-pacjent ułatwi rekrutację, choć może to stanowić barierę. W tych dwóch próbach oprogramowanie sygnalizacyjne okazało się najbardziej problematyczną częścią wdrożenia, ponieważ wymagało znacznego szkolenia, rozwiązywania problemów i dostosowania do indywidualnej wersji próbnej. Jednak po tym, jak klinicyści wiedzieli, jak działa system rekrutacji (rekrutacja pierwszego pacjenta była uważana za najtrudniejszą część procesu), rekrutacja była prosta. W badaniu dotyczącym podawania insuliny zidentyfikowano kwalifikującego się pacjenta, u którego złożono zamówienie na insulinę. Lekarz pacjenta dokonał ostatecznego określenia kwalifikowalności na podstawie swojej oceny odpowiednich cech indywidualnego pacjenta.
Monitorowanie pacjentów w zakresie wyników i monitorowania bezpieczeństwa
W próbie kąpieli chlorheksydyny przeszkolony personel kontrolujący infekcję (który nie był świadomy przydzielania grup do badań) ocenił EHR, aby określić pierwotny wynik, który był połączeniem kilku infekcji nabytych w szpitalu. Dostępne były również drugorzędne wyniki, takie jak śmierć w szpitalu i długość pobytu. Tak więc, ta próba skorzystała z ustalonego, krótkiego horyzontu czasowego dla wyników i otoczenia szpitalnego (jak również dostępnego personelu eksperckiego), aby zminimalizować dodatkowy wysiłek i wydatki w ustalaniu wyników. Wyniki, które nie były rutynowo zbierane na OAiIT, takie jak nabycie organizmów odpornych na wiele leków, nie były rejestrowane. Z założenia nie podjęto żadnych specjalnych wysiłków w celu zwiększenia przestrzegania protokołu przez służby opieki zdrowotnej i pacjentów, a także nie przeprowadzono monitorowania bezpieczeństwa poza zwykłą praktyką ICU.
W badaniach Retropro i eLung dane dotyczące wyników zebrano podczas obserwacji pozaszpitalnej, co wymagało znacznych inwestycji w system, który gromadził treści EHR. Potrzebne były znaczne wysiłki, aby przetworzyć surowe dane z klinicznych spotkań w formę, która była użyteczna do oceny wyników. Próby te przeprowadzono zgodnie z normami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), które mają określone wymagania dotyczące jakości danych z badań.
Próba podawania insuliny miała na celu zbadanie wyników na podstawie uporządkowanych elementów danych, które łatwo można było uzyskać z EHR, takich jak daty przyjęcia do szpitala i wypisu oraz poziomy glukozy we krwi. Bardziej skomplikowane wyniki, takie jak infekcja (prawdopodobnie z powodu hiperglikemii) wymagałyby bardziej wyrafinowanego i kosztownego przetwarzania danych i zarządzania nimi, a zatem nie były badane, co pokazuje jedną z decyzji dotyczących kompromisu, które są nieodłącznie związane z przeprowadzaniem testów opieki podstawowej.
Regulacja i zarządzanie
Wszystkie cztery próby przeprowadzono w standardowych procedurach chroniących uczestników ludzkich przed ryzykiem badawczym. Próba na kąpanie chlorheksydyną była jednym przeglądem etycznym jako inicjatywa poprawy jakości, która wystarczała nawet po tym, jak badanie zostało zrewidowane jako badanie kliniczne i znalazło się pod regulacją dotyczącą ochrony ludzkich uczestników przed ryzykiem badawczym
[przypisy: rivanolum, ttbz wikipedia, pyralgina skład ]

Powiązane tematy z artykułem: pyralgina skład rivanolum ttbz wikipedia