Gdyby uprzedzenie bylo jedynie przejsciowym zjawiskiem, zachodzacym tylko w dziecinstwie, byloby juz dostatecznie powazna sprawa, poniewaz powoduje nieopisane cierpienia i zniechecenia

Gdyby uprzedzenie było jedynie przejściowym zjawiskiem, zachodzącym tylko w dzieciństwie, byłoby już dostatecznie poważną sprawą, ponieważ powoduje nieopisane cierpienia i zniechęcenia. Ale typy uprzedzeń nabyte w dzieciństwie bardzo często trwają w okresie dojrzałym, stanowiąc przeszkodę w porozumieniu się i stwarzając niezgodę wśród wielkich grup naszych obywateli, przeszkadzając we współdziałaniu i powiększając przestępczość oraz inne formy występnego postępowania. Szkoła, która podejmuje problem zmniejszenia lub wyeliminowania uprzedzeń (nawet jeżeli opinia społeczności temu sprzyja), ma trudne zadanie, bo uprzedzenia są w rzeczywistości pewnym sposobem życia. Nikt nie jest od nich całkiem wolny, nawet ludzie, którzy je zważają. Jednakże metody, które zdają się działać skutecznie w zredukowaniu uprzedzeń, są tymi samymi metodami, które nauczyciele wytworzyli w ostatnich czasach jako najlepsze podejście do zaspokojenia emocj onalnych i społecznych potrzeb dzieci. Innymi słowy, jeżeli dzieci w klasie mają swobodę porozumiewania się, uzyskując pomoc w pracy zespołowej, -pracują i bawią się w atmosferze demokratycznej i daje im się dostateczną swobodę i pomoc, by dochodziły do własnych decyzji w miarę swoich możliwości, powinniśmy dokonać rzeczywistego postępu w zmniejszaniu w pewnym stopniu. wrogości i niepokoju, które pod wpływem uprzedzeń stają się tak panującym sposobem zachowania się. [hasła pokrewne: olejek arganowy do włosów, olej kokosowy na włosy, olej arganowy ]

Sztywna grupa (uczniów) nie wykazuje zdolnosci dostrzegania zwiazków jednego elementu materialu faktycznego z innymi

Sztywna grupa (uczniów) nie wykazuje zdolności dostrzegania związków jednego elementu materiału faktycznego z innymi. Jednostki należące do sztywnej grupy mogą nawet odmówić uwzględnienia niektórych faktów, którymi dysponują. Z drugiej strony jednostka elastyczna, która posiada zdolność dostrzegania i stwierdzania istniejących związków koniecznych dla poprawnego rozwiązania problemu może wziąć pod uwagę poszczególne fakty i zorganizować je w jednolitą strukturę. Procesy myślowe są rozległe, zintegrowane i uwzględniają wszystkie fakty istotne przy stopniowym rozwiązywaniu problemów. Antidotum na uprzedzenie jest to, co się pospolicie nazywa „wychowaniem międzygrupowym” , które według J. Grambs ma trzy aspekty: Po pierwsze, oznacza to spojrzenie na grupy społeczne, do których się należy i zrozumienie, jak i dlaczego społeczeństwo wyłoniło pewne grupy . Po drugie oznacza to spojrzenie ma grupy przyjaźni między rówieśnikami i stwierdze nie, co ma w tym wypadku członkostwo grupy, co reprezentuje grupy i jakie są zasadnicze umiejętności potrzebne, aby przynależeć do grupy. Po trzecie, oznacza to kierowanie jednostkami w grupach tak, by formowanie się zespołów nie pociągało za sobą destrukcyjnych tarć między zespołowych, ale raczej powodowało uznania i przyjaźń pomiędzy zespołami i bytem podnietą dla każdego zespołu do zdobycia się na jeszcze większe wysiłki. [hasła pokrewne: olejek makadamia, olejek tamanu, Depilacja laserowa ]