Pierwsza nasza czynnoscia jest stwierdzenie, czy zdjecie zostalo bezblednie wykonane.

Pierwszą naszą czynnością jest stwierdzenie, czy zdjęcie zostało bezbłędnie wykonane. Szczególną uwagę w wykonywaniu zdjęć czaszki zwracamy na to czy była ona dokładnie symetrycznie ustawiona, a w wykonywaniu zdjęć usznych – czy nie było odchyleń w przebiegu promienia kierunkowego. Następnie odpowiadamy na pytania przy rozpatrywaniu zdjęć: A. nosa i jam bocznych: jak przedstawia się światło przewodów nosowych, jak wyglądają muszle (przerost, zanik) i przegroda nosowa (skrzywienie). Jak przedstawiają się stosunki anatomiczne jam bocznych (ich wielkość i zasięg), czy istnieją odchylenia anatomiczne (brak, niedorozwój, asymetria jam), czy stwierdzamy zmiany chorobowe, gdzie i jakie, czy i które zatoki są gorzej powietrzne lub zaciemnione, czy stwierdzamy w nich poziom płynu (zdjęcia w postawie siedzącej), czy granice ich są ostre czy zamazane, czy istnieją cienie towarzyszące granicom zatok (zgrubienia błony śluzowej), czy są nadżerki, zniszczenia, rozrzedzenia kości, jakie granice mają te zmiany (ostre – zamazane, gładkie – ząbkowane), czy dookoła ognisk zniszczenia jest kość zgrubiała itp. B. gardła i krtani; tu zwracamy główną uwagę na ich światło (czy nie ma nieprawidłowych zwężeń), na ściany (czy powierzchnia ich jest gładka czy nierówna), czy nie ma nieprawidłowych wypukleń, szczególnie w jamie nosowo-gardłowej; czy w chrząstkach krtani stwierdzamy zwapnienia, rozrzedzenia, ubytki, martwaki. c. usznych: jakie są stosunki anatomiczne i możliwe odchylenia, a szczególnie jak przebiega zatoka esowata i sklepienie jamy bębenkowej; jaka jest budowa kości: zbita? gąbczasta? powietrzna? Określamy rozległość i cechy układu powietrznego (grubokomórkowy, średniokornórkowy, drobnokomórkowy, mieszanokomórkowy) i ostrość jego granic; czy komórki są dobrze powietrzne czy zamglone; jaka jest budowa beleczek (prawidłowe, zgrubiałe, poprzerywane); czy istnieją miejsca zniszczenia, gdzie i w jakim stopniu. A. [patrz też: zespół cieśni nadgarstka icd 10, zespół cieśni nadgarstka icd 10 do włosów, infectoscab cena ]

Powiązane tematy z artykułem: infectoscab cena tygodnik siedlecki kronika policyjna zespół cieśni nadgarstka icd 10