Pragmatyczne testy czesc 4

Rejestry chorób zapewniają kohorty pacjentów, którzy już wyrazili zgodę na włączenie rejestru, co ułatwia rekrutację i kontynuację. Podejściem pokrewnym jest kohortowa, wielo-randomizowana, 34, w której rekrutuje się kohortę uczestników i uzyskuje się zgodę na kontynuację i ewentualną rekrutację do prób nowych terapii w porównaniu do standardowej opieki. W każdej konkretnej próbie tego typu dodatkowa zgoda jest uzyskiwana tylko od uczestników losowo przydzielonych do nowej interwencji, co zmniejsza obawy uczestników, którzy zostali losowo przydzieleni do zwykłej opieki. Rekrutacja badaczy
Próby wymagają od śledczych wzięcia odpowiedzialności za rekrutację, leczenie i obserwację uczestników. Wielu pracowników służby zdrowia spoza ośrodków akademickich nie uczestniczy w badaniach klinicznych, częściowo ze względu na presję czasu związaną z ich obowiązkami klinicznymi lub dlatego, że nie uważają badań za kluczowy element ich pracy. Stąd też badacze zaangażowani w proces często nie obejmują heterogeniczności praktyki, która jest obecna w zwykłej opiece. Natomiast badacze w całej Szwecji, którzy wnieśli swój wkład w krajowy rejestr jakości, zostali włączeni do badania TASTE
Dobre próby obejmują wielu badaczy z reprezentatywną mieszanką doświadczenia odpowiednią do badanej interwencji. Próba krótkotrwałego stosowania antyseptycznych powłok w porównaniu z cewnikami z domieszką antybiotyków w porównaniu z cewnikami lateksowymi28 spowodowała znaczne wysiłki w celu włączenia heterogenicznej grupy szpitali, specjalistów i procedur chirurgicznych. Pomimo tych przykładów jest to wymiar, w którym wiele prób kończy się testem pragmatyzmu. Podejście pragmatyczne jest łatwiejsze, gdy interwencja jest realizowana na poziomie grupy, a nie na poziomie indywidualnym – jest to jeden z powodów, dla których pragmatyczne badania zwykle obejmują randomizację klastrów. W ASSIST tylko 113 z 233 możliwych szkół (48%) wyraziło zainteresowanie udziałem w badaniu.30 Procent potencjalnych klastrów wyrażających zgodę na uczestnictwo będzie różny w zależności od kontekstu próbnego. Proces przeprowadzany przez nadrzędny organ może osiągnąć znacznie wyższy udział. Na przykład szpital może nalegać na pełne zaangażowanie wszystkich podopiecznych w próbę podejścia do kontroli zakażeń.
Jednak zły typ niejednorodności może być szkodliwy. Na przykład, jeśli uczestnicy z wielu krajów o słabo rozwiniętym systemie opieki zdrowotnej biorą udział w badaniu oceniającym, że pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej monitorujące pacjentów z niewydolnością serca mają na celu zmniejszenie liczby przyjęć w trybie nagłym w przypadku niewydolności serca, badanie nie poinformowałoby o wdrożeniu roli dla takich pielęgniarek w rozwiniętym systemie opieki zdrowotnej. Podobnie, jeśli interwencja wiąże się z istotną ekspertyzą techniczną, to interwencja powinna być dostarczona przez praktyków o odpowiedniej przepustowości pacjentów, aby umożliwić im utrzymanie poziomu ich wiedzy specjalistycznej. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku badań chirurgicznych, w których złożona operacja jest coraz częściej wykonywana w ośrodkach o dużej objętości. Stwarza to konflikt w projektowaniu pragmatycznych prób. Czy powinniśmy przeprowadzić badanie w środowisku opieki zdrowotnej, które obecnie istnieje lub w kontekście reprezentującym środowisko opieki zdrowotnej, które prawdopodobnie będzie istniało w przyszłości w odpowiedniej dziedzinie specjalistycznej.
Jeżeli heterogeniczność w reakcjach na interwencję jest prawdopodobna, próba musi być wystarczająco duża, aby umożliwić zrozumienie tej heterogeniczności; może to wymagać znacznego zwiększenia wielkości próbki w celu wykrycia interakcji leczenie po podgrupie
[patrz też: gynoflor cena, zespół cieśni nadgarstka choroba zawodowa, rivanolum ]

Powiązane tematy z artykułem: gynoflor cena rivanolum zespół cieśni nadgarstka choroba zawodowa