Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych

Dobrze znane ograniczenia tradycyjnych randomizowanych badań kontrolowanych (RCT), w tym ich koszt, charakter pacjentów i świadczeniodawców w nich uwzględnionych, a nawet rodzaje interwencji, które mogą ocenić, doprowadziły do poszukiwania alternatywnych metod i metod. ustawienia do przeprowadzania tego typu badań. Próby pragmatyczne, zwane również próbami praktycznymi lub skuteczności , były szeroko propagowane jako sposoby na rozwiązanie tych ograniczeń. Projekty te opierają się na uproszczonych procesach zbierania danych, strategiach, takich jak ogólne kryteria kwalifikowalności zarówno dla pacjentów, jak i usługodawców, oraz akceptacja naruszeń protokołów, takich jak zwrotność, nieprzestrzeganie i utrata do obserwacji, które sprawiają, że warunki próbne są podobne do sposób, w jaki opieka jest dostarczana w rutynowej praktyce.2-5 Wiele pragmatycznych badań, które pojawiły się w recenzowanej literaturze, rekrutowało pacjentów indywidualnie z tradycyjnych placówek opiekuńczych, takich jak gabinety lekarskie lub szpitale, i prospektywnie gromadzili dane wyjściowe i wyniki. 6-8 W efekcie, chociaż aspekty ich projektu zapewniają ogromna wydajność i znacznie zwiększają generalizowalność, wiele pragmatycznych prób łączy podstawowe cechy tradycyjnych RCT, które powodują, że są one kłopotliwe w prowadzeniu. Aby rozwiązać ten problem, zaproponowano randomizowane badania rejestrowe , które wykorzystują istniejące identyfikacje uczestników i zbieranie danych w rejestrach chorób9, ale same rejestry zwykle wymagają kosztownej infrastruktury, a testy osadzone w nich nie mogą z definicji być prowadzone gdy nie istnieje odpowiedni rejestr.
Rysunek 1. Ryc. 1. Typowe cechy różnych typów randomizowanych, kontrolowanych prób klinicznych (RCT). Rysunek przedstawia ogólne różnice w charakterystyce tradycyjnych RCTs skuteczności , pragmatycznych RCT i RCT opartych na systemach ubezpieczeń zdrowotnych.
Inną alternatywą jest osadzenie prób w systemach ubezpieczeń zdrowotnych i wykorzystanie ogromnych ilości danych generowanych i gromadzonych przez ubezpieczycieli w procesie podawania korzyści zdrowotnych (Ryc. 1). Informacje z roszczeń przekazywanych ubezpieczycielom przez instytucje opieki zdrowotnej, usługodawców lub placówki diagnostyczne są powszechnie stosowane w badaniach porównawczych skuteczności i badaniach w zakresie usług zdrowotnych, ale mogą również zapewniać efektywność (np. Ocena wyników badań bez potrzeby prospektywnych gromadzenie danych) dla RCT. Ponadto, ponieważ sposób, w jaki pacjenci wchodzą w interakcje z ubezpieczycielami, bardzo różni się od sposobu, w jaki pacjenci wchodzą w interakcje z dostawcami w tradycyjnych środowiskach klinicznych, badania oparte na systemach ubezpieczeń zdrowotnych mogą zapewnić nowe sposoby administrowania interwencjami, które mają być testowane i mogą w rzeczywistości jest to najbardziej rygorystyczny sposób określania struktury ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście potencjalne korzyści z badań przeprowadzanych z wykorzystaniem danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego i opartych na systemach ubezpieczeń zdrowotnych stwarzają nowe wyzwania metodologiczne. W tym artykule przedstawiono niektóre z rozważań, z naciskiem na badania, które wykorzystują dane i infrastrukturę systemów ubezpieczeń zdrowotnych do identyfikowania i oceny szerokiej gamy istotnych klinicznie i istotnych dla polityki pytań.
Interwencje, które można testować w RCTs opartych na systemach ubezpieczeń zdrowotnych
Główna działalność zakładów ubezpieczeń zdrowotnych dotyczy zarządzania planami świadczeń, w tym tego, które usługi są objęte ubezpieczeniem, całkowitej kwoty ubezpieczenia oraz poziomu i metody podziału kosztów pacjenta
[więcej w: promed jelenia góra, pyralgina skład, tegoryjec dwunastnicy ]

Powiązane tematy z artykułem: promed jelenia góra pyralgina skład tegoryjec dwunastnicy