Rzut potyliczno-jarzmowy

Rzut potyliczno-jarzmowy (Stenuers) (proiectio occipito zygomatica). Głowa zwrócona w bok w ten sposób, że płaszczyzna środkowa tworzy z kasetą kąt 45°, przylega do niej nosem, brzegiem oczodołu i kością jarzmową. Promień kierunkowy tworzy z płaszczyzną środkową również kąt 45° i jest odchylony od płaszczyzny podoczodołowo-usznej w kierunku do nóg o 12°. Promienie przebiegają tutaj w płaszczyźnie zbliżonej do płaszczyzny strzałkowej. Zdjęcie oddaje dobrze rozległość układu powietrznego w głąb wyrostka sutkowego, warstwę korową, górny brzeg piramidy, jamę bębenkową, błędnik i kanały – półkoliste, szczyt piramidy , wewnętrzny przewód słuchowy , szczyt wyrostka sutkowego, rowek zatoki esowatej i główkę stawową żuchwy . 11. Rzut czolowo-bębenkowy (Mwyer) (proiectio frontotympanica ) Badany mając głowę zwróconą w bok o 45°, przylega uchem do skośnie ustawionej. kasety. Promień kierunkowy, odchylony dogłówowo od płaszczyzny podoczodołowo-usznej o 45°, tworzy tym samym ze wszystkimi trzema płaszczyznami kąty 45° . W ten sposób promienie przebiegają wzdłuż osi piramidy Odczytywanie zdjęć – Do odczytywania ustawiamy zdjęcia na negatoskopie w ten sposób, jak gdyby badany stał przed nami zwrócony do nas twarzą. A więc strona prawa zdjęcia znajduje się na przeciw naszej lewej strony, a lewa – na przeciw prawej. [hasła pokrewne: gynalgin bez recepty, gynoflor cena, podkolanówki uciskowe 2 stopień kompresji ]

Powiązane tematy z artykułem: gynalgin bez recepty gynoflor cena podkolanówki uciskowe 2 stopień kompresji