Rzut skroniowo-bebenkowy

Uszy 9. Rzut skroniowo-bębenkowy (Schiłller) ( proiectio temporotympanica) Głowa przylega bokiem do kasety, płaszczyzna środkowa równoległa do niej. Promień kierunkowy przebiega w płaszczyźnie usznej-pionowej i jest odchylony dogłowowo 30° od płaszczyzny podoczodołowo-usznej. Trafia w zewnętrzny przewód słuchowy. Promienie trafiają wyrostek sutkowy od strony bocznej. Przedstawia ono przede wszystkim dobrze układ powietrzny, przebieg zatoki esowatej i równocześnie tylną granicę piramidy , górną granicę piramidy , kąt Citelliego , jądro kostne błędnika , rzut światła przewodu usznego zewnętrznego, jamy bębenkowej i przewodu usznego wewnętrznego, które się razem pokrywają , koniec piramidy i staw żuchwowy. 10. [więcej w: nfz skierowania sanatorium kolejka, rezonans magnetyczny ceny, geocontext profiler ]

Powiązane tematy z artykułem: geocontext profiler nfz skierowania sanatorium kolejka rezonans magnetyczny ceny