Sam symptom mówi nam bardzo malo o motywach dziecka

Sam symptom mówi nam bardzo mało o motywach dziecka. Dlaczego chłopiec kradnie pieniądze innym dzieciom? – pyta nauczyciel. Fakt, że kradnie, mówi nam bardzo mało. Może on kraść dla jednego z niezliczonych powodów. Jedyną rzeczą, którą jakoś możemy określić, jest to, że prawdopodobnie wyraża on przez to jakąś wrogość, gdyż kradzież jest czynem przeciw innym. Odpowiedzi chłopca na nasze pytanie też nie bardzo nam pomogą. Osoby, które sprawiają trudności wychowawcze, nie umieją praktycznie powiedzieć, dlaczego to robią. Prawda, mogą podać pewne, przyczyny, które brzmią bardzo logicznie, ale dalsze psychologiczne badanie prawie niezmiennie ujawnia przyczyny, które są całkiem inne, przyczyny, których sama jednostka albo nie zna, albo nie jest w stanie wyrazić. Ponieważ motywy, które powodują złe zachowanie się u dzieci o ostrych zaburzeniach – są bardzo złożone, dobrze byłoby, żeby nauczyciele szukali szczególnej pomocy u specja listów psychologii czy psychiatrii, których zatrudnia szkoła lub gmina. Jednakże to nie uwalnia nauczyciela od odpowiedzialności. Chociaż nawet dziecko może uzyskać opiekę psychologa, pozostaje w klasie i trzeba mu pomóc uczyć się jak każdemu innemu członkowi klasy. Taka sytuacja wymaga od nauczyciela zdolności i chęci zrozumienia dzieci. Chociaż większość trudności wychowawczych występujących w czterech ścianach klasy nie wymaga odwoływania się do psychoterapii, wymagają one jednak ciągłego studiowania ich, jeżeli nauczyciel chce poradzić sobie z nimi inteligentnie i efektywnie. [więcej w: ciphin, specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek testy, rivanolum ]

Powiązane tematy z artykułem: ciphin rivanolum specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek testy