Staw kolanowy

Staw kolanowy ustalamy w zgięciu 170°, gdyż w tym ustawieniu więzadło poboczne ulega nieznacznemu tylko skróceniu; gdybyśmy unieruchomili staw w ustawieniu wyprostowania podudzia pod kątem 180°, więzadło stałoby się z luźne, Tutor gipsowy utrzymujemy przez 6 tygodni, po czym chory powinien powrócić do pracy jak najwcześniej, b) Jeżeli zdjęcie przednio-tylne wykonane w odwiedzeniu podudzia i lekkim zgięciu kolana na wykazuje rozszerzenie szpary stawowej po stronie przyśrodkowej większe od 1 m , natomiast w ustawieniu wyprostnym podudzia rozszerzenia nie stwierdza się wcale lub, jest ono bardzo nieznaczne, dążymy do wyjaśnienia stanu więzadła krzyżowego; jeżeli bowiem w ustawieniu wyprostnym istnieje również wyraźny ruch boczny w sensie odwiedzenia, mamy do czynienia z jednoczesnym uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, a wówczas zeszycie rozdarcia samego tylko więzadła pobocznego nie wystarcza. [przypisy: nfz kielce kolejka do sanatorium, xerima mielec, achalazja przełyku ]

Powiązane tematy z artykułem: achalazja przełyku nfz kielce kolejka do sanatorium xerima mielec