Sztywna grupa (uczniów) nie wykazuje zdolnosci dostrzegania zwiazków jednego elementu materialu faktycznego z innymi

Sztywna grupa (uczniów) nie wykazuje zdolności dostrzegania związków jednego elementu materiału faktycznego z innymi. Jednostki należące do sztywnej grupy mogą nawet odmówić uwzględnienia niektórych faktów, którymi dysponują. Z drugiej strony jednostka elastyczna, która posiada zdolność dostrzegania i stwierdzania istniejących związków koniecznych dla poprawnego rozwiązania problemu może wziąć pod uwagę poszczególne fakty i zorganizować je w jednolitą strukturę. Procesy myślowe są rozległe, zintegrowane i uwzględniają wszystkie fakty istotne przy stopniowym rozwiązywaniu problemów. Antidotum na uprzedzenie jest to, co się pospolicie nazywa wychowaniem międzygrupowym , które według J. Grambs ma trzy aspekty: Po pierwsze, oznacza to spojrzenie na grupy społeczne, do których się należy i zrozumienie, jak i dlaczego społeczeństwo wyłoniło pewne grupy . Po drugie oznacza to spojrzenie ma grupy przyjaźni między rówieśnikami i stwierdze nie, co ma w tym wypadku członkostwo grupy, co reprezentuje grupy i jakie są zasadnicze umiejętności potrzebne, aby przynależeć do grupy. Po trzecie, oznacza to kierowanie jednostkami w grupach tak, by formowanie się zespołów nie pociągało za sobą destrukcyjnych tarć między zespołowych, ale raczej powodowało uznania i przyjaźń pomiędzy zespołami i bytem podnietą dla każdego zespołu do zdobycia się na jeszcze większe wysiłki. [hasła pokrewne: agroma kielce, samojed olx, ciphin ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma kielce ciphin samojed olx