Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego AD 8

Nie zidentyfikowano żadnych nowych sygnałów bezpieczeństwa. Dyskusja
Obecnie zaleca się testowanie mutacji genu ERA2 wg KRAS, aby pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących kwalifikowalności do terapii anty-EGFR u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego. Chociaż testowanie KRAS ułatwiło wybór pacjentów, którzy najprawdopodobniej mają odpowiedź na leczenie anty-EGFR, znaczna część pacjentów nie korzysta z leczenia. Oczekuje się, że dalsze udoskonalanie specyficznych dla nowotworu markerów genetycznych pozwoli na dokładniejszą selekcję pacjentów, którzy mogą mieć odpowiedź na określone leczenie i zapobiegać efektom toksycznym u tych, którzy prawdopodobnie nie skorzystają. Read more „Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego AD 8”

RADZENIE SOBIE ZE ZLYM ZACHOWANIEM

RADZENIE SOBIE ZE ZŁYM ZACHOWANIEM. Od wieków nauczyciele usiłowali załatwić sprawę złego zachowania się bezpośrednimi a czasem drastycznymi metodami, jak kara fizyczna, usuwanie z klasy, sarkazm, łajanie, zatrzymywanie po lekcjach itp. Czasami takie metody pomagają dziecku, które waha się między podporządkowaniem się a zachowaniem aspołecznym i które potrzebuje upewnienia, że nauczyciel naprawdę traktuje poważnie to, co mówi. Ale w większości wypadków rezultaty takiego bezpośredniego traktowania problemu są zawodne. Kara często pogarsza wychowawczo niepożądane zachowanie się zamiast je wyeliminować. Read more „RADZENIE SOBIE ZE ZLYM ZACHOWANIEM”

Inna trudnoscia jest to, ze nie mozemy realistycznie dokonac ostrych i okreslonych rozróznien pomiedzy „dziecmi trudnymi” a „normalnymi”

Inną trudnością jest to, że nie możemy realistycznie dokonać ostrych i określonych rozróżnień pomiędzy „dziećmi trudnymi” a „normalnymi”. Różnice między danymi statystycznymi, podanymi przez Lewisa z jednej strony Clancy i Smitter z drugiej wskazują na tę trudność. Pewna praca Jean Walker Macfarlane wykazywała, że dzieci w wieku przedszkolnym zazwyczaj wykazują jakiegoś rodzaju trudności wychowawcze. Stwierdzono następujące trudności u badanych 252 dzieci w wieku lat pięciu: kłamstwo – 25%, ssanie palca – 18%, lęki – 50%, wybuchy złości – 46%, samogwałt – 6% i zakłócenia mowy – 22%. Przeciętna liczba symptomów zachowania się tego rodzaju w ciągu lat przedszkolnych wahała się od 4-6 na każde dziecko. Read more „Inna trudnoscia jest to, ze nie mozemy realistycznie dokonac ostrych i okreslonych rozróznien pomiedzy „dziecmi trudnymi” a „normalnymi””

Zdrowie psychiczne i zle zachowanie sie sa pod pewnymi wzgledami odmiennymi aspektami tej samej sytuacji

Zdrowie psychiczne i złe zachowanie się są pod pewnymi względami odmiennymi aspektami tej samej sytuacji. Jednym z głównych zadań szkoły jest dbałość o zdrowie psychiczne czy, umysłowe dzieci. Program opracowany z myślą o osiągnięciu tego celu musi objąć pomoc dzieciom, które sprawiają trudności sobie i nauczycielowi, jak również innym uczniom, bo w większości wypadków trudności wychowawcze są kłopotliwe i dla dziecka, i dla tych, którzy muszą z nim współżyć lub współpracować. Tak więc trudności wychowawcze stają się częścią szerszego zadania – pomocy w poprawie zdrowia psychicznego wszystkich dzieci. ŻADNE DZIECKO NIE JEST CAŁKOWICIE WOLNE OD PROBLEMÓW EMOCJONALNYCH Dawniej panował pogląd, że większość dzieci jest „normalna”, a „dziecko trudne” jest anormalne. Read more „Zdrowie psychiczne i zle zachowanie sie sa pod pewnymi wzgledami odmiennymi aspektami tej samej sytuacji”