Te dzieci, które nie sa przyjmowane do tych grup, bywaja zwykle gorzej dostosowane, zarówno uczuciowo, jak i w zakresie nauki

Te dzieci, które nie są przyjmowane do tych grup, bywają zwykle gorzej dostosowane, zarówno uczuciowo, jak i w zakresie nauki. W ciągu okresu młodzieńczego grupa rówieśników nabiera jeszcze większej wagi, decydując często bezwzględnie – o postawie i zachowaniu się jej członków. Jednym z najskuteczniejszych sposobów prowadzenia badania nad zespołem klasowym jest użycie socjogramów, które są wykresem obrazującym strukturę uznania i odrzucenia przez dzieci wobec siebie wzajemnie. Grupy rozwijają wśród swych członków poczucie tożsamości ustalając normy postępowania. Czasami te normy zachęcają lub pozwalają -na zachowanie się przeciwne wzorcom ludzi dorosłych. Stąd jest rzeczą zrozumiałą, dlaczego nauczyciele i rodzice mogą mieć wątpliwości, co do tego, czy pożądane są zespoły dziecięce. Jednakże potrzeby, które wiążą, dzieci w zespoły, są naturalne i silne i rozsądniej jest współdziałać z tymi potrzebami, niż im przeciwdzia łać. Nauczyciele mogą pomóc w rozwoju odpowiedniego i zadowalającego klimatu emocjonalnego w swych klasach, tworząc kanały kontaktów między dzieckiem i nauczycielem oraz popierając lepsze kontakty między dziećmi. [podobne: kwas hialuronowy, mezoterapia igłowa, olejek arganowy do włosów ]

Tak wiec czlonkostwo w grupie i poczucie róznicy sa ze soba w konflikcie

Tak więc członkostwo w grupie i poczucie różnicy są ze sobą w konflikcie. Szuka się symbolów pozycji – stroju i wyglądu używa się tok, by z jednostki uczynić „jednego z gangu”. Zazwyczaj jest rzeczą całkowicie jasną dla dziecko w tym wieku, co oznacza należenie do jego społecznej grupy. Tu zarysowują się początki konfliktu między rodzicami i dzieckiem, przy czym odrzuca się przynależność do grupy społecznej rodziców, co jest elementem walki młodzieży o niezależność. Rozwija się nienawiść do samego siebie z powodu przynależności do grupy mniejszościowej, co powoduje – jako reakcję agresywne zachowanie się. Grupy zabawowe dzielą się według płci. Wzrost tajnych klubów jest znaczny. Często naśladują one ulubieńców radiowych lub gwiazdy filmowe – są hasło, tajemny, sekretny język. Klub może obejmować różne poziomy wieku, zależne częściowo od liczby dzieci, które wchodzą w grę i od postawy szkoły wobec danego wieku oraz od ind ywidualnej postawy wobec młodszego i starszego rodzeństwo. Być częścią zespołu staje się coraz ważniejszą rzeczą. Zachodzą wypadki wystawiania nowego chłopca no próbę: bitki i zuchwałe przygody szybko ujawniają maminsynków. Rozwijają się silne uczucia przywiązania między młodymi i często widać dominującą osobowość jednostki w sytuacji przyjacielskiej zależności. [patrz też: kwas hialuronowy, olej makadamia, olej kokosowy na włosy ]