Adaptacyjne projekty do badań klinicznych ad 5

Badanie wyników sercowo-naczyniowych za pomocą próby alogliptyny w porównaniu z próbą standardowej opieki (EXAMINE) było takim badaniem oceniającym układ sercowo-naczyniowy alogliptyny, inhibitora peptydazy dipeptydylu 4. W badaniu wzięło udział 5380 pacjentów z medianą obserwacji trwającą 18 miesięcy i wykazano nie gorszą uzyskanie górnej granicy przedziału ufności 1,16. Gdyby górna granica przedziału ufności była mniejsza niż 1, próba wykazałaby wyższość. Oznacza to, że próba wykazałaby, że nowy czynnik jest ochronny, a nie wyklucza jedynie nieakceptowalnego wzrostu ryzyka sercowo-naczyniowego. 10-12 Tabela S2 w dodatkowym dodatku pokazuje wielkość próbki, która byłaby potrzebna do badania układu sercowo-naczyniowego, aby mieć 90% mocy, aby wykazać wyższość w stosunku do różnych współczynników ryzyka. Read more „Adaptacyjne projekty do badań klinicznych ad 5”

Pragmatyczne testy ad

Próby, które są używane jako pragmatyczne przykłady w całym artykule, podsumowano w Tabeli 2. Wyzwania dla pragmatyzmu i potencjalnych rozwiązań
Rekrutacja uczestników badania
Pragmatyczne badania wymagają, aby uczestnicy byli podobni do pacjentów, którzy otrzymaliby interwencję, gdyby stała się ona zwykłą opieką, która może być nieznana w przypadku nowych interwencji. Udział w próbach spadł w czasie; na przykład wśród osób bez ustalonej choroby częstość odpowiedzi na zaproszenie do badań przesiewowych niższa niż 10% jest powszechna. Fakt, że wolontariusze biorący udział w niektórych rodzajach badań są często zdrowsi niż osoby w populacji ogólnej ( efekt zdrowej ochotniczo ) i konkurencyjna rekrutacja z innych badań, szczególnie w ośrodkach akademickich, podważają próby osiągnięcia uogólnienia. Zachęty finansowe związane z rekrutacją do prób przemysłowych mogą znacząco wpłynąć na rekrutację do mniej dobrze finansowanych badań naukowych. Read more „Pragmatyczne testy ad”

Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych ad 6

Kompletność tych danych prawie na pewno różni się w zależności od testu, chociaż brakujące dane spowodowałyby obciążenie badaniem tylko wtedy, gdyby dostępność danych różniła się w zależności od przypisania leczenia. Ponieważ wartości laboratoryjne dostępne dla ubezpieczycieli to te, które są zlecane przez klinicystów do celów opieki klinicznej, same wartości są uważane za dokładne. Wykorzystanie danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego do oceny wyników jest najbardziej praktyczne w środowiskach, w których wszyscy uczestnicy badania otrzymują świadczenia zdrowotne od jednego ubezpieczyciela.35 Jednak wielu Amerykanów, którzy są zapisani w sponsorowanych przez pracodawców ubezpieczeniach zdrowotnych, zmienia ubezpieczycieli każdego roku, albo dlatego, że zmieniają pracodawców lub pracodawcy przestawiają się na innego ubezpieczyciela. W rezultacie praca z jednym ubezpieczycielem może uniemożliwić śledzenie pacjentów przez długi czas i może osłabić siłę statystyczną 18. Chociaż wielu ubezpieczycieli może zgodzić się na złożenie wniosków o pojedyncze badanie, np. Read more „Randomizowane, kontrolowane testy w systemach ubezpieczeń zdrowotnych ad 6”

Ustalenia kliniczne dotyczące 111 przypadków zakażenia wirusem grypy typu A (H7N9) AD 4

Na podstawie danych od 62 pacjentów (55,9%), dla których dostępna była określona data ekspozycji na żywy drób, oszacowaliśmy, że okres inkubacji wynosił 5 dni (odległość międzykwartylowa, 2 do 8) (Tabela i Rys. Cechy kliniczne i nieprawidłowości laboratoryjne
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka kliniczna i wybrane nieprawidłowości laboratoryjne 111 pacjentów zakażonych wirusem H7N9. Read more „Ustalenia kliniczne dotyczące 111 przypadków zakażenia wirusem grypy typu A (H7N9) AD 4”