Gdyby uprzedzenie bylo jedynie przejsciowym zjawiskiem, zachodzacym tylko w dziecinstwie, byloby juz dostatecznie powazna sprawa, poniewaz powoduje nieopisane cierpienia i zniechecenia

Gdyby uprzedzenie było jedynie przejściowym zjawiskiem, zachodzącym tylko w dzieciństwie, byłoby już dostatecznie poważną sprawą, ponieważ powoduje nieopisane cierpienia i zniechęcenia. Ale typy uprzedzeń nabyte w dzieciństwie bardzo często trwają w okresie dojrzałym, stanowiąc przeszkodę w porozumieniu się i stwarzając niezgodę wśród wielkich grup naszych obywateli, przeszkadzając we współdziałaniu i powiększając przestępczość oraz inne formy występnego postępowania. Szkoła, która podejmuje problem zmniejszenia lub wyeliminowania uprzedzeń (nawet jeżeli opinia społeczności temu sprzyja), ma trudne zadanie, bo uprzedzenia są w rzeczywistości pewnym sposobem życia. Nikt nie jest od nich całkiem wolny, nawet ludzie, którzy je zważają. Jednakże metody, które zdają się działać skutecznie w zredukowaniu uprzedzeń, są tymi samymi metodami, które nauczyciele wytworzyli w ostatnich czasach jako najlepsze podejście do zaspokojenia emocj onalnych i społecznych potrzeb dzieci. Innymi słowy, jeżeli dzieci w klasie mają swobodę porozumiewania się, uzyskując pomoc w pracy zespołowej, -pracują i bawią się w atmosferze demokratycznej i daje im się dostateczną swobodę i pomoc, by dochodziły do własnych decyzji w miarę swoich możliwości, powinniśmy dokonać rzeczywistego postępu w zmniejszaniu w pewnym stopniu. wrogości i niepokoju, które pod wpływem uprzedzeń stają się tak panującym sposobem zachowania się. [hasła pokrewne: olejek arganowy do włosów, olej kokosowy na włosy, olej arganowy ]

Wczesny wiek mlodzienczy, lata 12 -14 Przyjazn jest niezmiernie wazna

Wczesny wiek młodzieńczy, lata 12 -14 Przyjaźń jest niezmiernie ważna. Jednostko żyje życiem grupy. To, co postanawia grupo rówieśników, jest dla dziecko prawem. Jego ubiór, fryzuro, język, zainteresowania są pod władzą i kierunkiem grupy. On lub ono zrobi niemal wszystko, by zyskać uznanie grupy. Jeśli odmówi się im roli w grupie posiadającej wysoki status, członkowie, którzy znaleźli się poza grupą, są skłonni tworzyć bandy przestępcze. Rozwijają się „paczki” związane ścisłą przyjaźnią. Wspólne zainteresowania i hobby łatwiej dostarczają racji istnienia dla grupy niż jedynie bliskość zamieszkania. Przypisane członkostwo grupy Późniejszy wiek młodzieńczy lata 16 -18 Własna identyfikacja z pewną grupą jest w sposób jasny i niedwuznaczny uświadamiana, ale niekoniecznie akceptowana. Gdzie pozycja grupy jest niska i stanowi przedmiot dyskryminacji, wzrasta u młodzieży rozgoryczenie, czemu często daje ona wyraz. Żywe są uczucia fr ustracji wobec świata i tego, czego można w nim f dokonać. Może się zdarzyć porzucanie wartościowych ideałów życiowych i przyjęcie życia fantastycznego zamiast realnego. Powstają głębokie rozłamy między rodzicami i młodzieżą, zwłaszcza jeżeli rodzice bronią obyczajów Starego Świata. Ci, którzy należą do grup o wysokim znaczeniu reagują w sposób ekskluzywny, poziomie całkiem szczęśliwi, jeśli mogą wyrazić innym lekceważenie i nie przyjąć ich. [patrz też: olej arganowy, olej moringa, olej kokosowy ]