Wczesny wiek mlodzienczy, lata 12 -14 Przyjazn jest niezmiernie wazna

Wczesny wiek młodzieńczy, lata 12 -14 Przyjaźń jest niezmiernie ważna. Jednostko żyje życiem grupy. To, co postanawia grupo rówieśników, jest dla dziecko prawem. Jego ubiór, fryzuro, język, zainteresowania są pod władzą i kierunkiem grupy. On lub ono zrobi niemal wszystko, by zyskać uznanie grupy. Jeśli odmówi się im roli w grupie posiadającej wysoki status, członkowie, którzy znaleźli się poza grupą, są skłonni tworzyć bandy przestępcze. Rozwijają się „paczki” związane ścisłą przyjaźnią. Wspólne zainteresowania i hobby łatwiej dostarczają racji istnienia dla grupy niż jedynie bliskość zamieszkania. Przypisane członkostwo grupy Późniejszy wiek młodzieńczy lata 16 -18 Własna identyfikacja z pewną grupą jest w sposób jasny i niedwuznaczny uświadamiana, ale niekoniecznie akceptowana. Gdzie pozycja grupy jest niska i stanowi przedmiot dyskryminacji, wzrasta u młodzieży rozgoryczenie, czemu często daje ona wyraz. Żywe są uczucia fr ustracji wobec świata i tego, czego można w nim f dokonać. Może się zdarzyć porzucanie wartościowych ideałów życiowych i przyjęcie życia fantastycznego zamiast realnego. Powstają głębokie rozłamy między rodzicami i młodzieżą, zwłaszcza jeżeli rodzice bronią obyczajów Starego Świata. Ci, którzy należą do grup o wysokim znaczeniu reagują w sposób ekskluzywny, poziomie całkiem szczęśliwi, jeśli mogą wyrazić innym lekceważenie i nie przyjąć ich. [patrz też: olej arganowy, olej moringa, olej kokosowy ]

zle odprowadzenie odlamu jest niedostateczne

Jeżeli zdjęcie rentgenowskie wykonane natychmiast po zabiegu w całkowitym wyprostowaniu podudzia wykaże, złe odprowadzenie odłamu jest niedostateczne, otwieramy staw kolanowy cięciem esowatym Payra, przewiercamy poprzez guzowatość piszczeli 2 kanały do stawu i przymocowujemy blaszkę kostną pętlą drucfaną; poza tym celem wzmocnienia aparatu więzadłowego pobocznego przemieszczamy mięsień krawiecki ku przodowi i zdwajamy powięź głęboką. W razie gdy od wypadku oderwania, wyniosłości międzykłykciowej upłynęło więcej niż 3 tygodnie, lecz mniej niż 6 tygodni, otwieramy staw cięciem przyśrodkowym, naprzemiennym, jak w operacji łąkotki, odprowadzamy oderwaną blaszkę kostną do jej podłoża i przymocowujemy pętlą drucianą, którą wyprowadzamy przez kość piszczelową i związujemy na jej guzowatości. [hasła pokrewne: olej kokosowy, olej arganowy, olejek tamanu ]