Potrzeba porozumiewania sie z innymi jest potrzeba podstawowa

Potrzeba porozumiewania się z innymi jest potrzebą podstawową. Bez jakiegoś •rodzaju pozytywnego kontaktu z innymi ludźmi jesteśmy „nikim”. Zależymy od innych nie tylko pod względem rozwoju naszego własnego pojęcia o sobie – „kim” jesteśmy, ale także ze względu na zaspokajanie większości naszych podstawowych potrzeb. Z początku potrzeby te pomaga zaspokajać grupa rodzinna, ale w miarę jak dzieci rosną i rozwijają się poprzez różne stadia dojrzałości – uniezależniają się coraz bardziej od rodziny a coraz bardziej przywiązują do osób spoza rodziny, szczególnie do swych kolegów czy rówieśników. Często trudno ludziom dorosłym przyjąć to przesunięcie zależności, ponieważ to krzyżuje pewną ich własną potrzebę kontrolowania i kierowania dziećmi. Stosunek dziecka do jego rówieśników przechodzi przez kilka dość wyraźnych stadiów, które można zaobserwować, np. w typach jego, zabaw. Przedszkolaki są zazwyczaj wysoce indywidualistycz ne prawdziwie Silne przywiązanie do grup rówieśników nie pojawia się zwykle przed okresem średniego wieku szkolnego. To przywiązanie przybiera pospolicie postać najpierw układu „najlepszego przyjaciela”, a potem rozkwita i odnosi się do większej grupy przyjaźni. Stopień, w jakim dzieci potrafią przyłączać się do grup przyjacielskich, jest z grubsza miarą ich dojrzałości psychicznej. [hasła pokrewne: mezoterapia igłowa, olejek arganowy, olej moringa ]

Wczesny wiek mlodzienczy, lata 12 -14 Przyjazn jest niezmiernie wazna

Wczesny wiek młodzieńczy, lata 12 -14 Przyjaźń jest niezmiernie ważna. Jednostko żyje życiem grupy. To, co postanawia grupo rówieśników, jest dla dziecko prawem. Jego ubiór, fryzuro, język, zainteresowania są pod władzą i kierunkiem grupy. On lub ono zrobi niemal wszystko, by zyskać uznanie grupy. Jeśli odmówi się im roli w grupie posiadającej wysoki status, członkowie, którzy znaleźli się poza grupą, są skłonni tworzyć bandy przestępcze. Rozwijają się „paczki” związane ścisłą przyjaźnią. Wspólne zainteresowania i hobby łatwiej dostarczają racji istnienia dla grupy niż jedynie bliskość zamieszkania. Przypisane członkostwo grupy Późniejszy wiek młodzieńczy lata 16 -18 Własna identyfikacja z pewną grupą jest w sposób jasny i niedwuznaczny uświadamiana, ale niekoniecznie akceptowana. Gdzie pozycja grupy jest niska i stanowi przedmiot dyskryminacji, wzrasta u młodzieży rozgoryczenie, czemu często daje ona wyraz. Żywe są uczucia fr ustracji wobec świata i tego, czego można w nim f dokonać. Może się zdarzyć porzucanie wartościowych ideałów życiowych i przyjęcie życia fantastycznego zamiast realnego. Powstają głębokie rozłamy między rodzicami i młodzieżą, zwłaszcza jeżeli rodzice bronią obyczajów Starego Świata. Ci, którzy należą do grup o wysokim znaczeniu reagują w sposób ekskluzywny, poziomie całkiem szczęśliwi, jeśli mogą wyrazić innym lekceważenie i nie przyjąć ich. [patrz też: olej arganowy, olej moringa, olej kokosowy ]