Tak wiec czlonkostwo w grupie i poczucie róznicy sa ze soba w konflikcie

Tak więc członkostwo w grupie i poczucie różnicy są ze sobą w konflikcie. Szuka się symbolów pozycji – stroju i wyglądu używa się tok, by z jednostki uczynić jednego z gangu. Zazwyczaj jest rzeczą całkowicie jasną dla dziecko w tym wieku, co oznacza należenie do jego społecznej grupy. Tu zarysowują się początki konfliktu między rodzicami i dzieckiem, przy czym odrzuca się przynależność do grupy społecznej rodziców, co jest elementem walki młodzieży o niezależność. Rozwija się nienawiść do samego siebie z powodu przynależności do grupy mniejszościowej, co powoduje – jako reakcję agresywne zachowanie się. Grupy zabawowe dzielą się według płci. Wzrost tajnych klubów jest znaczny. Często naśladują one ulubieńców radiowych lub gwiazdy filmowe – są hasło, tajemny, sekretny język. Klub może obejmować różne poziomy wieku, zależne częściowo od liczby dzieci, które wchodzą w grę i od postawy szkoły wobec danego wieku oraz od ind ywidualnej postawy wobec młodszego i starszego rodzeństwo. Być częścią zespołu staje się coraz ważniejszą rzeczą. Zachodzą wypadki wystawiania nowego chłopca no próbę: bitki i zuchwałe przygody szybko ujawniają maminsynków. Rozwijają się silne uczucia przywiązania między młodymi i często widać dominującą osobowość jednostki w sytuacji przyjacielskiej zależności. [patrz też: zespół opuszkowy, tegoryjec dwunastnicy, specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek testy ]

Powiązane tematy z artykułem: specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek testy tegoryjec dwunastnicy zespół opuszkowy