USZKODZENIE LAKOTKI

USZKODZENIE ŁĄKOTKI Pierwsza możliwość. Uszkodzenie łąkotki towarzyszy uszkodzenie więzadła, pobocznego krzyżowego, mamy więc uszkodzenie powikłane; w tym wypadku łąkotka ulega oderwaniu w miejscu przyczepu do torebki, tj. w miejscu, gdzie nie ma chrząstki włóknistej. Ponieważ torebka zawiera naczynia, można się spodziewać, że nastąpi przygojenie się łąkotki. w razie dostatecznego unieruchomienia; może wówczas dojść do wytworzenia się mocnej blizny i nie będzie ubytku czynności. Z tego względu w uszkodzeniu powikłanym nie ma wskazań d6 wycięcia pierwotnego uszkodzonej łąkotki; należy natomiast zaopatrzyć jak najwcześniej operacyjnie ciężkie uszkodzenie więzadeł. Druga możliwość. [patrz też: diflukan, osocze bogatopłytkowe wrocław, nierówne wargi sromowe mniejsze zdjęcia ]

Powiązane tematy z artykułem: diflukan nierówne wargi sromowe mniejsze zdjęcia osocze bogatopłytkowe wrocław