Uszy Odchylenia anatomiczne

Wartość zdjęcia polega na tym, że często udaje się za jego pomocą oznaczyć zasięg zmian chorobowych w głąb tkanki, zwłaszcza w przypadkach guzów; a w przypadkach zwężeń – długość przestrzeni, jaką one zajmują. c. Uszy Odchylenia anatomiczne najczęściej spotykane polegają na przodowaniu zatoki esowatej, na jej bocznym położeniu lub na występowaniu uchyłków, na rozszerzeniu przewodu słuchowego zewnętrznego i na niskim ustawieniu sklepienia jamy bębenkowej. Zapalenia ostre dają wyraźny obraz dopiero z chwilą zajęcia komórek powietrznych wyrostka sutkowego, pod postacią ich równomiernego zamglenia, które może obejmować cały wyrostek lub tylko niektóre jego miejsca. W razie dalszego postępu choroby i przejścia na kość wyrostka, spotykamy się z dwojakim obrazem rentgenowskim: cień beleczek jest prawidłowy, lecz kontury ich nierówne, ścieńczałe i poprzerywane, wyrostek jest równomiernie zamglony. Z pierwszym obrazem spotykamy się, gdy zniszczenie wychodzi ze światła komórek, z drugim – gdy wychodzi ono z naczyń chłonnych lub krwionośnych. W przypadkach dalszego postępowania zniszczenia komórki zaczynają się zlewać, tworząc duże jamy. Rozszerzenie jamy bębenkowej i ewentualne zatarcie jej granic świadczy o zniszczeniu jej okolicy. Istnienie układu powietrznego idącego w głąb piramidy ułatwia postępowanie sprawy chorobowej w tym kierunku. [podobne: tegoryjec dwunastnicy, gynoflor cena, gynalgin bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: gynalgin bez recepty gynoflor cena tegoryjec dwunastnicy