Wyzwania w projektowaniu i interpretacji prób niższej jakości

Badania kliniczne non-goriorność stały się głównym narzędziem do oceny leków, urządzeń, leków biologicznych i innych metod leczenia. Leczenie placebo lub kontrolą bez leczenia w badaniu nie jest etyczne, gdy zostało już ustalone skuteczne leczenie. Skuteczne terapie medyczne istnieją w wielu stanach chorobowych i stanowią odpowiednią barierę, która może zostać przekroczona przez nowe leczenie. Chociaż niektóre nowe terapie oferują większą skuteczność, inne mogą obiecać większe bezpieczeństwo lub wygodę, lub mniejszy koszt, jednocześnie zapewniając podobną skuteczność. Pojęcie dobrego substytutu było pierwotnym uzasadnieniem dla projektowania badań nie gorszych (tj. Do oceny nowego leczenia pod kątem skuteczności podobnej do skuteczności ustalonego leczenia). Niedawno zastosowano również metody badań nieniowości, aby ocenić, czy skuteczne leczenie jest wystarczająco bezpieczne. Liczba randomizowanych badań oceniających nieinsencję wzrosła o 6 razy w ciągu dekady – w 2005 r. Prawie 100 prób było wymienionych w MEDLINE w ogólnej rubryce noninferiority , podczas gdy w 2015 r. Było prawie 600 takich prób. Próby te obejmują wiele dyscyplin medycznych i chirurgicznych oraz różne strategie leczenia. W tym artykule udostępniamy ramy do rozważania funkcji, w tym pułapek, badań nie gorszych. Jako przykład posłużyliśmy się badaniami z użyciem układu sercowo-naczyniowego, chociaż próby bezinności można przeprowadzić na wielu polach. Badania te obejmują badania mające na celu zatwierdzenie przez organy regulacyjne nowych terapii i prób opracowanych w celu porównania ustalonych metod leczenia. Ponadto rozważamy zastosowanie koncepcji i projektu noninferiority do nowych obszarów badań klinicznych. Termin placebo jest używany do oznaczenia prawdziwej kontroli placebo lub bez leczenia w sytuacjach, w których prawdziwe placebo nie jest dostępne.
Ramy badań nierówności
Rycina 1. Rycina 1. Badanie hipotezy w próbach nie niższości W próbie nie niższości hipoteza zerowa stwierdza, że pierwotny punkt końcowy nowego leczenia jest gorszy niż w przypadku kontroli aktywnej przez wcześniej określony margines i odrzucenie hipotezy zerowej z góry określony poziom istotności statystycznej pozwala na stwierdzenie nie gorszej jakości. W przedstawionym przykładzie wynik zainteresowania jest proporcją (P) zdarzeń, które są klinicznie niepożądane (np. Zawał mięśnia sercowego). Oś x pokazuje stosunek proporcji (leczenie testowe lub PT, w porównaniu z aktywnym sterowaniem lub PC). Procedura statystyczna polegająca na sprawdzeniu nie gorszej jakości jest jednostronnym testem na poziomie istotności alfa. Równoważnie, można obliczyć przedział ufności jako 100 × (1-2.). W tym przykładzie, jeśli górny limit przedziału ufności dla względnego ryzyka PT / PC jest mniejszy niż margines (pokazany jako stosunek 1,2), to przy 97,5% procentu ufności możemy powiedzieć, że aktywna kontrola jest bardziej skuteczna. niż leczenie testowe nie większe niż margines lub że leczenie nie jest gorsze niż kontrola aktywna. Istnieje pięć potencjalnych rezultatów tego projektu (pokazane z dwustronnymi 95% przedziałami ufności dla uproszczenia). Wykazano niemniejszość i wyższość leczenia testowego, jeśli przedział ufności dla stosunku między leczeniami jest mniejszy niż 1, nawet jeśli przedział ufności, który wyklucza 1, nie jest konieczny do stwierdzenia nie gorszej jakości leczenia.
[patrz też: achalazja przełyku, promed jelenia góra, tegoryjec dwunastnicy ]

Powiązane tematy z artykułem: achalazja przełyku promed jelenia góra tegoryjec dwunastnicy