ZLE ZACHOWANIE SIE JEDNA Z GLÓWNYCH PRZESZKÓD W NAUCZANIU

ZŁE ZACHOWANIE SIĘ JEDNĄ Z GŁÓWNYCH PRZESZKÓD W NAUCZANIU. Jednym z głównych źródeł frustracji w nauczaniu jest dziecko, które źle się zachowuje. Dziecko takie może wciąż przerywać lekcje jakimiś wyskokami, może nic nie robić – nawet wyznaczonego mu zadania, może kraść, może nie umieć czytać, zwykle w każdej klasie znajduje się jedno czy kilkoro dzieci, których zachowanie wydaje się być nastawione na to, by drażnić nauczyciela i niweczyć jego najlepsze wysiłki. Chociaż nauczyciele najczęściej myślą o takim zachowaniu się jako o czymś, co zakłóca lub psuje normalną pracę klasy, istnieje poza tym wiele innych jego forom i odmian. W najszerszym znaczeniu zachowanie, o którym mówimy, polega na takim postępowaniu, które stwarza trudności (zakłóca właściwe funkcjonowanie dziecka, a często i zespołu klasowego) albo też ujawnia istnienie trudności (wskazuje na to, że dziecko lub zespół nie funkcjonuje właściwie). Stąd określe nie złe zachowanie się można dać przy tak ważnych symptomatach, jak stałe wyzywające zachowanie się wobec nauczycieli i przełożonych, skrajna nieśmiałość, nadmierne marzycielstwo, oszukiwanie na klasówkach lub chroniczna depresja i niezadowolenie. Wychowawca-psycholog zajmuje się takimi symptomami nie tylko dlatego, że przeszkadzają w nauce pojedynczemu uczniowi i klasie, ale także ponieważ może wskazują one na istnienie poważnych trudności przystosowania się emocjonalnego. Złe zachowanie się ucznia omawia m. in. praca Harlana H. Lewisa, który przeprowadził badanie 20 dzieci ze szkół podstawowych. [hasła pokrewne: rezonans magnetyczny tczew, agroma kielce, zespół opuszkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma kielce rezonans magnetyczny tczew zespół opuszkowy