Gdyby uprzedzenie bylo jedynie przejsciowym zjawiskiem, zachodzacym tylko w dziecinstwie, byloby juz dostatecznie powazna sprawa, poniewaz powoduje nieopisane cierpienia i zniechecenia

Gdyby uprzedzenie było jedynie przejściowym zjawiskiem, zachodzącym tylko w dzieciństwie, byłoby już dostatecznie poważną sprawą, ponieważ powoduje nieopisane cierpienia i zniechęcenia. Ale typy uprzedzeń nabyte w dzieciństwie bardzo często trwają w okresie dojrzałym, stanowiąc przeszkodę w porozumieniu się i stwarzając niezgodę wśród wielkich grup naszych obywateli, przeszkadzając we współdziałaniu i powiększając przestępczość oraz inne formy występnego postępowania. Szkoła, która podejmuje problem zmniejszenia lub wyeliminowania uprzedzeń (nawet jeżeli opinia społeczności temu sprzyja), ma trudne zadanie, bo uprzedzenia są w rzeczywistości pewnym sposobem życia. Nikt nie jest od nich całkiem wolny, nawet ludzie, którzy je zważają. Jednakże metody, które zdają się działać skutecznie w zredukowaniu uprzedzeń, są tymi samymi metodami, które nauczyciele wytworzyli w ostatnich czasach jako najlepsze podejście do zaspokojenia emocj onalnych i społecznych potrzeb dzieci. Innymi słowy, jeżeli dzieci w klasie mają swobodę porozumiewania się, uzyskując pomoc w pracy zespołowej, -pracują i bawią się w atmosferze demokratycznej i daje im się dostateczną swobodę i pomoc, by dochodziły do własnych decyzji w miarę swoich możliwości, powinniśmy dokonać rzeczywistego postępu w zmniejszaniu w pewnym stopniu. wrogości i niepokoju, które pod wpływem uprzedzeń stają się tak panującym sposobem zachowania się. [hasła pokrewne: tygodnik siedlecki kronika policyjna, specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek testy, achalazja przełyku ]

Powiązane tematy z artykułem: achalazja przełyku specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek testy tygodnik siedlecki kronika policyjna