Integracja badań z randomizacją i porównawczą efektywnością z opieką nad pacjentem ad 6

Klinicyści, którzy skierowali swoich pacjentów do udziału w badaniu, nie byli zatem uznawani za zaangażowanych w badania, pomimo faktu, że podpisali losowo wygenerowany porządek podawania insuliny, w związku z czym nie musieli oni przechodzić szkolenia i referencje w zakresie badań. Zdobyta wiedza
Przekazywanie pacjentów w procesach rekrutacji i udzielania zgody usługodawcom w placówce opiekuńczej nakłada ciężar, który znacznie zmniejsza entuzjazm i gotowość usługodawców do udziału. 6. Minimalizowanie czasu i wysiłku wymaganego od klinicystów w celu identyfikacji kwalifikujących się pacjentów i uzyskania świadomej zgody przyczynia się do na udane testy osadzone. W próbie kąpieli chlorheksydyny projekt z randomizacją klastra z rezygnacją z zgody oraz z włączającymi kryteriami selekcji (które nie wykluczały pojedynczego pacjenta) ułatwiał rejestrację.
W badaniach Retropro i eLung, randomizacja na poziomie pacjenta, bardziej skomplikowane kryteria kwalifikowalności oraz wymaganie dodatkowego oprogramowania (poza aplikacją EHR) podniosły bariery uczestnictwa klinicysty. Rozwiązania alternatywne obejmują scentralizowaną identyfikację i rekrutację pacjentów przed spotkaniami w służbie zdrowia, umożliwiając scentralizowane procesy telefoniczne z rezygnacją z dokumentacji i umożliwiając uzyskanie świadomej zgody na wczesnym etapie hospitalizacji lub przyjmowania kliniki, po czym następuje proste powiadomienie w momencie randomizacji.7
Inne uproszczenie zmian procesu świadomej zgody może zapewnić odpowiednią ochronę, dopasowaną do faktycznych zagrożeń związanych z porównawczymi testami skuteczności, jednocześnie umożliwiając efektywne uczenie się. W publicznym dialogu prowadzonym dla Urzędu ds. Badań Zdrowia w Zjednoczonym Królestwie prawie wszystkie grupy wyraziły zasadniczo poparcie dla uproszczonych procesów świadomej zgody w odpowiednich badaniach niskiego ryzyka dla już licencjonowanych leków i innych interwencji w powszechnym użyciu. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych, w obliczu kompromisu wymagającego udokumentowania zgody i umożliwienia kontynuowania badań porównawczych skuteczności, większość respondentów, którzy zostali poproszeni o wyobrazenie udziału w hipotetycznym badaniu, wolało zrezygnować z dokumentacji niż zobaczyć cenne badania zakończone.9
Aby umożliwić embedded testy, systemy EHR muszą mieć wystarczającą elastyczność, aby umożliwić tworzenie przepływów pracy, które wspierają specyficzne dla badania procesy rekrutacji przy minimalnym zakłóceniu opieki klinicznej. Jednak elastyczne systemy, takie jak aplikacja VistA stosowana w VA, nie są powszechnie stosowane. Uświadomienie sobie pełnej wartości osadzonych prób wymaga gruntownej przeprojektowania systemów EHR.
Wbudowane testy działają najlepiej, gdy podstawowe wyniki można uzyskać z dokumentacji medycznej przy minimalnym wkładzie ludzkim. Podstawowym wcześniejszym wynikiem w próbie kąpieli chlorheksydyny był klinicznie istotny związek zakażenia krwi obwodowej z centralnym cewnikiem, zakażenia układu moczowego związanego z cewnikiem, zapalenie płuc wywołane przez respirator i zakażenie Clostridium difficile. Ale stwierdzenie wymagało ręcznego przeglądu wykresu dla wszystkich 9340 uczestników.
Wyniki uzyskane w badaniu eLung (przyjęcie szpitalne na zaostrzenie POChP i przepisanie doustnych glikokortykosteroidów) oraz badanie Retropro (powtórzenie przepisywania statyn, zgon i choroba sercowo-naczyniowa podczas badania) zostały łatwo ustalone na podstawie danych, które zostały początkowo zarejestrowane w EHR, a następnie zagregowane do analizy, co wyeliminowało potrzebę wyczerpującego ręcznego przeglądania wykresów
[więcej w: agroma kielce, gynoflor cena, rezonans magnetyczny tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma kielce gynoflor cena rezonans magnetyczny tczew