Na przyklad, grupa przypisana Tommy Swana moze byc: szwedzko-amerykanska, luteranska, nizsza warstwa klasy sredniej

Na przykład, grupą przypisaną Tommy Swana może być: szwedzko-amerykańska, luterańska, niższa warstwa klasy średniej. Jego zdobytymi grupami w liceum może być drużyna baseballu, klub naukowy i mała grupka licealistów, których głównym zainteresowaniem w życiu jest naprawa starych samochodów. Uprzedzenie jest siłą powodującą rozłam. Wywołuje niepokoje i napięcia, które przeszkadzają w osiągnięciu wszystkich pozytywnych celów społecznych, w tym również celów szkoły. Gdy dzieci, które są przedmiotem uprzedzenia, przekonują się, co inni czują w stosunku do nich, czują się upokorzone i poniżone. Ich podstawowe potrzeby znaczenia i szacunku dla samego siebie są udaremnione i pokrzyżowane. Są skłonne do reagowania w dwojaki sposób: albo stają się apatyczne, uległe i niezdolne, pracujące znacznie poniżej swych rzeczywistych potencjalnych możliwości, albo stają się agresywne, buntownicze, wrogie i współzawodniczące. Ścisła identyczn ość z rodzicami. Nieświadome szerszej wspólnoty społecznej ani oceny własnej grupy przez tę wspólnotę. Może wie, że jest Murzynem albo Żydem, ale w ten sam sposób, jak wie, że ma nos i ręce. [przypisy: rivanolum, ttbz wikipedia, gynalgin bez recepty ]

Powiązane tematy z artykułem: gynalgin bez recepty rivanolum ttbz wikipedia