Oceno róznic zaczyna tu wystepowac, gdziekolwiek istnieja wyraznie odmienne grupy

Oceno różnic zaczyna tu występować, gdziekolwiek istnieją wyraźnie odmienne grupy. Zaczyna się i trwa dalej przezywanie się – dla zdobycia pozycji wśród innych. Moją miejsce walki, ponieważ on mnie przezywa, chociaż zapytane dzieci nie wiedzą naprawdę, dlaczego to przezwisko jest obraźliwe i czy przydzielenie do danej grupy jest słuszne. Akceptacja grupy rodziców jest jeszcze w mocy. Tom, gdzie nie ma w otoczeniu odmiennych grup, dziecko skłonne jest przyjąć automatycznie uprzedzenia rodziców i powtarza je bez świadomości, o jakich realnych ludzi chodzi. Tom, gdzie grupo mniejszościowo jest świadoma swej odrębności i reprezentowano przez bardzo nieliczne osoby w tym środowisku, dzieci odzwierciedlają tę świadomość, chociaż nie jest to koniecznie związane z negatywną postawą wobec grupy. Rodzice z grupy mniejszościowej, którzy chcą, żeby ich dzieci uzyskały wyższą pozycję społeczną, wywierają silny nacisk no dziecko, żeby robiło p ostępy, zachowywało się należycie, słuchało nauczyciela. Wczesny wiek młodzieńczy lat 12 -14. W tym wieku występuje krańcowo nieśmiałość. Fizyczne zmiany dojrzewania wyolbrzymiają każde uczucie wczesnej młodości. [podobne: ttbz wikipedia, pyralgina skład, rivanolum ]

Powiązane tematy z artykułem: pyralgina skład rivanolum ttbz wikipedia