Panitumumab-FOLFOX4 Leczenie i mutacje RAS w raku jelita grubego AD 3

Sponsor wykonał wszystkie analizy statystyczne. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność danych i analiz oraz wierność tego raportu dla protokołu, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Wstępny projekt manuskryptu został napisany przez drugiego autora przy pomocy medycznego autora, który został opłacony przez sponsora. Kolejne projekty zostały zmienione i przejrzane przez wszystkich autorów. Wszyscy autorzy podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Próbki nowotworowe
Do analizy wybrano bankowe próbki nowotworu, które zostały scharakteryzowane jako niezmutowany ekson 2 KRAS na podstawie testu do użytku badawczego (TheraScreen KRAS Mutation Kit, Qiagen, LightCycler, Roche). DNA ekstrahowano z utrwalonej w formalinie, zatopionej w parafinie próbki nowotworów za pomocą zestawu do ekstrakcji DNA (Qiagen). Próbki, które zawierały mniej niż 50% obszaru guza, miały makrografię. W kilku przypadkach DNA ekstrahowano z przechowywanych szkiełek, które zostały wybarwione do analizy immunohistochemicznej.
Mutacyjna analiza
Mutacje w eksonie 3 KRAS (w kodonie 61) i eksonie 4 (w kodonach 117 i 146); Ekson NRAS 2 (w kodonach 12 i 13), ekson 3 (w kodonie 61) i ekson 4 (w kodonach 117 i 146); i egzon 15 z BRAF (w kodonie 600) zostały wstępnie określone na podstawie wcześniejszych badań. 147 ,1,21,22 Zmiany genów, które nie zostały wcześniej określone (np. mutacje KRAS i NRAS ekson 3 [kodon 59]) analizowano jako zakończenie eksploracyjne. zwrotnica. Sekwencje starterów z sekwencją polimerazy (PCR) zamplifikowały regiony o długości do 200 pz, aby uwzględnić fragmentaryczną naturę DNA w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie próbkach. Oddzielne zestawy danych generowano za pomocą dwukierunkowego sekwencjonowania Sanger i zestawów Surveyor Scan Kit (Transgenomic) na bazie WAVE. 23-26 Dwuniciowe amplikony PCR stapiano i schładzano dla utworzenia mieszaniny heterodupleks-homoduplex, którą traktowano nukleazą Surveyor. Otrzymane fragmenty DNA analizowano przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (system WAVE HS). Tworzenie zmutowanych: niezmutowanych heterodupleksów dało fragmenty o różnych rozmiarach. Plan badań i metody zostały wstępnie zdefiniowane, a badacze w laboratorium testowym nie byli świadomi wyników leczenia i wyników klinicznych. Dwukierunkowe sekwencjonowanie i testowanie Sanger z wykorzystaniem bazujących na falach WAVE Surveyor Scan Kits zostało zatwierdzone zgodnie z poprawkami ulepszenia laboratoriów klinicznych z 1988 roku.
Analiza statystyczna
Plan analizy statystycznej został wstępnie zdefiniowany, zanim wyniki testów RAS i BRAF stały się dostępne. Użyto dwóch migawek danych klinicznych: pierwotna analiza (zaplanowana do wykonania, gdy> 50% pacjentów z niezmutowanym eksonem KRAS 2 zmarło z jakiejkolwiek przyczyny) oraz zaktualizowana analiza całkowitego przeżycia (analiza eksploracyjna przeprowadzona, gdy> 80% pacjentów z niezmutowanej i zmutowanej podgrupy eksonów KRAS zmarło z jakiejkolwiek przyczyny), które dostarczyły najbardziej aktualnych szacunków całkowitego przeżycia w badaniu PRIME.
Głównym celem obecnej prospektywnej analizy retrospektywnej była ocena wpływu leczenia panitumumabem-FOLFOX4 w porównaniu z samym FOLFOX4 u pacjentów bez mutacji RAS (niezmutowane egzoty KRAS i NRAS 2, 3 i 4) oraz u pacjentów bez RAS i BRAF mutacje (niezmutowane eksony KRAS i NRAS 2, 3 i 4 oraz ekson 15 BRAF) w populacji analizy pierwotnej badania PRIME
[przypisy: rezonans magnetyczny tczew, rivanolum, pyralgina skład ]

Powiązane tematy z artykułem: pyralgina skład rezonans magnetyczny tczew rivanolum