Romosozumab u kobiet po menopauzie z niską mineralną gęstością kości AD 2

Fakt, że ekspresja SOST jest ograniczona do tkanki szkieletowej, powoduje, że hamowanie sklerostyny jest szczególnie atrakcyjnym celem, ponieważ wpływa na zdrowie układu kostnego, ale ogranicza ryzyko efektów ubocznych.5 Badania molekularnych efektów sklerostyny wspierają koncepcję, że blokowanie działania sklerostyny powoduje pozytywne efekty na szkielecie. Pacjenci z genetycznym niedoborem sklerostyny mają wysoką masę kostną, odpowiednio zwiększoną wytrzymałość kości i odporność na złamania.6,7 Myszy, u których usunięto gen sklerostyny, miały zwiększone tworzenie kości oraz wysoką masę kości i siłę. U szczurów z niedoborem estrogenu i małpie modele pomenopauzalnej osteoporozy, leczenie przeciwciałami antyskładkowymi przywracało masę kości i wytrzymałość kości na poziomy wyższe niż u zwierząt kontrolnych. 9. 10 Ponadto, aktywacja Wnt wynikająca z hamowania sklerostyny była związana ze zmniejszoną resorpcją kości zarówno u ludzi, jak iu zwierząt. w modelach zwierzęcych, prawdopodobnie dzięki bezpośrednim lub pośrednim działaniom na osteoklastach poprzez szlak Wnt.11,12
Romosozumab (dawniej znany jako AMG 785 / CDP7851, Amgen i UCB Pharma) jest humanizowanym monoklonalnym przeciwciałem przeciw sklerostynowemu. W badaniu fazy pojedyncze wstrzyknięcia romosozumabu stymulowały tworzenie kości, zmniejszały resorpcję kości i zwiększały gęstość mineralną kości.13 Tutaj przedstawiamy wyniki 1-rocznego badania fazy 2 oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo romosozumabu u kobiet po menopauzie niska masa kostna.
Metody
Projekt badania
Rysunek 1. Rysunek 1. Schemat badania do 12 miesięcy. Alendronian i teryparatyd podawano w sposób otwarty, podczas gdy podawanie placebo i różnych dawek romosuzabaminy było zaślepione.
Przeprowadziliśmy badanie fazy 2, wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane placebo, z grupą równoległą, z ośmioma grupami, w którym pierwotnym punktem końcowym była procentowa zmiana w stosunku do linii podstawowej gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa po 12 miesiącach. Zarejestrowaliśmy 419 uczestników w 28 ośrodkach badawczych w Argentynie, Austrii, Belgii, Kanadzie, Danii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Łącznie 367 uczestników zostało losowo przydzielonych do jednego z pięciu schematów dawkowania podskórnej romosuzab (70 mg, 140 mg lub 210 mg raz na miesiąc lub 140 mg lub 210 mg co 3 miesiące) lub do jednego z dwóch otwartych badań komparatory (70 mg doustnie alendronianu na tydzień lub 20 .g podskórnego teryparatydu na dobę) (Figura 1). Pozostałych 52 uczestników losowo przydzielono do grupy, która otrzymywała placebo zastrzyki co miesiąc lub co 3 miesiące.
Randizację przeprowadzono za pomocą interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez sponsora przed rozpoczęciem badania
[hasła pokrewne: agroma kielce, rezonans magnetyczny tczew, xerima mielec ]

Powiązane tematy z artykułem: agroma kielce rezonans magnetyczny tczew xerima mielec