Romosozumab u kobiet po menopauzie z niską mineralną gęstością kości AD 8

Spośród 5 uczestników z ciężkimi działaniami niepożądanymi w grupie otrzymującej 210 mg dawkę romosozumabu zgłaszano następujące zdarzenia (u uczestnika): raka piersi, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, bezobjawowy ból w klatce piersiowej, złamanie nadgarstka (promień i ulna), i onkocytoma nerki (łagodna). Żadne poważne zdarzenie niepożądane nie zostało zgłoszone przez więcej niż uczestnika w żadnej grupie i żadne z poważnych zdarzeń niepożądanych nie zostało uznane przez badacza za związane z leczeniem. Zgłoszono jedną śmierć z powodu raka okrężnicy u uczestnika, który otrzymał placebo, a jedną śmierć związaną z pooperacyjną niedrożnością jelit (po aortobifemoral bypass) odnotowano w grupie, która otrzymywała 70 mg dawkę miesięczną romosozumabu.
W żadnym z uczestników nie zanotowano istotnych zmian w stosunku do wartości podstawowych parametrów życiowych, wartości laboratoryjnych lub elektrokardiograficznych. Wszyscy uczestnicy, którzy otrzymali placebo, alendronian lub teryparatyd, otrzymali wynik negatywny na obecność przeciwciał wiążących. Wśród uczestników, którzy otrzymali romosuzabab, przeciwciała wiążące zidentyfikowano w 20%, a przeciwciała o aktywności neutralizującej in vitro w 3%. Rozwój przeciwciał nie wywierał zauważalnego wpływu na zdarzenia niepożądane, farmakokinetykę lub farmakodynamikę.
Dyskusja
Badanie to, w którym wzięło udział 419 kobiet po menopauzie z niską masą kostną, wykazało, że hamowanie sklerostyny za pomocą romosozumabu, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko sklerostynie, wywoływało znaczny wzrost markerów tworzenia kości, zmniejszało marker resorpcji kości i zwiększało gęstość mineralną kości, gdy lek podawano podskórnie w odstępach 1-miesięcznych lub 3-miesięcznych. Chociaż nie przeprowadzono formalnej kontroli zależności od dawki, większe dawki podawane co miesiąc (140 mg lub 210 mg) wydawały się powodować większe zmiany niż inne schematy leczenia. Profile odpowiedzi alendronianu i teryparatydu w odniesieniu do gęstości mineralnej kości były zgodne z oczekiwaniami. Wzrost gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i bliższej części kości udowej był szybki i znaczny w przypadku romosuzabu w ciągu 3 miesięcy, a po 6 miesiącach wzrost był większy w przypadku dawki romboozabu wynoszącej 210 mg miesięcznie niż w przypadku aktywnego komparatora.
Wpływ romosozumabu na obrót kostny odzwierciedla szybki, znaczny i przejściowy wzrost tworzenia kości oraz umiarkowany, ale bardziej trwały spadek resorpcji kości. Wyniki te potwierdzają podobne obserwacje z fazy badania klinicznego.13 Zmiany markerów remodelowania kości, które obserwowano przy romosozumab, kontrastują z działaniem bisfosfonianów i aktywatora receptora jądrowych inhibitorów ligandu czynnika .B, które zmniejszają resorpcję kości i kość -znaczniki formowania
[więcej w: promed jelenia góra, pyralgina skład, samojed olx ]

Powiązane tematy z artykułem: promed jelenia góra pyralgina skład samojed olx