Te dzieci, które nie sa przyjmowane do tych grup, bywaja zwykle gorzej dostosowane, zarówno uczuciowo, jak i w zakresie nauki

Te dzieci, które nie są przyjmowane do tych grup, bywają zwykle gorzej dostosowane, zarówno uczuciowo, jak i w zakresie nauki. W ciągu okresu młodzieńczego grupa rówieśników nabiera jeszcze większej wagi, decydując często bezwzględnie – o postawie i zachowaniu się jej członków. Jednym z najskuteczniejszych sposobów prowadzenia badania nad zespołem klasowym jest użycie socjogramów, które są wykresem obrazującym strukturę uznania i odrzucenia przez dzieci wobec siebie wzajemnie. Grupy rozwijają wśród swych członków poczucie tożsamości ustalając normy postępowania. Czasami te normy zachęcają lub pozwalają -na zachowanie się przeciwne wzorcom ludzi dorosłych. Stąd jest rzeczą zrozumiałą, dlaczego nauczyciele i rodzice mogą mieć wątpliwości, co do tego, czy pożądane są zespoły dziecięce. Jednakże potrzeby, które wiążą, dzieci w zespoły, są naturalne i silne i rozsądniej jest współdziałać z tymi potrzebami, niż im przeciwdzia łać. Nauczyciele mogą pomóc w rozwoju odpowiedniego i zadowalającego klimatu emocjonalnego w swych klasach, tworząc kanały kontaktów między dzieckiem i nauczycielem oraz popierając lepsze kontakty między dziećmi. [podobne: zespół opuszkowy, podkolanówki uciskowe 2 stopień kompresji, tygodnik siedlecki kronika policyjna ]

Powiązane tematy z artykułem: podkolanówki uciskowe 2 stopień kompresji tygodnik siedlecki kronika policyjna zespół opuszkowy